slajd2.png
JU DOM STARIH "NIKŠIĆ"
slide9-01.jpg
JU Dom starih „Nikšić“

Naša misija je da pružimo kvalitetnu uslugu na zadovoljstvo svojih korisnika i da stvorimo ambijent u kome će se oni osjećati kao kod kuće. Nastojaćemo da stvorimo toplinu i ljubav poput porodične, kako bi svaki trenutak koji naši korisnici provedu u Domu za njih predstavljao uživanje.
slide1.jpeg
JU Dom starih „Nikšić“

Naša vizija je da utičemo na stvaranje pozitivnih promjena u društvu kada je riječ o starosti i starenju. Kao što kaže naš akademik Dušan Kosović, "nema razloga da se na starost gleda kao na apsolutni diskontinuitet sa mladošću".
slajd3.png
Mi smo tu za Vas!
previous arrow
next arrow

Dobrodošli

Prisustvo obuci "Strategija uvezivanja programa smanjenja štete i sistema socijalne i dječije zaštite"

Direktorica JU Dom starih "Nikšić" mr Anđela Lalatović prisustvovala je dvodnevnoj obuci pod nazivom "Strategija uvezivanja programa smanjenja štete i sistema socijalne i dječije zaštite: obuka za stručne radnike/ce i saradnike/ce u Crnoj Gori" koju je realizovala NVO Juventas.

Obuka je omogućila usvajanje novih znanja o programu smanjenja štete, nacionalnom strateškom i pravnom okviru koji se odnosi na ovu oblast, kao i dosadašnjoj praksi u Crnoj Gori; podsticanje razmišljanja o tome kako stereotipi i predrasude utiču na formiranje slike o sebi i drugima, kao i njihovom uticaju na ponašanje i praksu ali i stvaranje profesionalne, a samim tim i društvene klime u kojoj će svaka osoba uživati poštovanje, bez obzira na bilo koje lično svojstvo.

Svi polaznici obuke bili su saglasni da se mora raditi na smanjenju zdravstvenih, ekonomskih i socijalnih posledica koje mogu nastati uzimanjem droge. Moramo podići svijest o izazovima sa kojima se sreću osobe koje koriste droge i koje pružaju seksualne usluge, bivši zatvorenici/e, ali i raditi na smanjenju njihove društvene marginalizacije, kao i na stvaranju uslova za spremniji i otvoreniji stručni dijalog o svim izazovima na koje zajednica koja targetira program smanjenja štete nailazi u svakodnevnom funkcionisanju, te zajednički pronalaziti adekvatna i održiva rešenja.

Registarski podaci

Žiro-račun: 535-20006-07

PIB: 03326314

 

Nikšić

Adresa

Ul. Trebješka b.b

81400, Nikšić

Crna Gora

Posjetioci

Montenegro 75.3% Montenegro
United States 14.4% United States
Serbia 2.7% Serbia
France 1.6% France
Germany 1.5% Germany

Ukupno:

31

Zemalja
013361
Danas: 35
Juče: 54
Ove nedelje: 202
Ovog mjeseca: 89