Vrijeme posjete korisnicima čet-ned: 10-12h i 14-18h
slajd2.png
JU DOM STARIH "NIKŠIĆ"
slide9-01.jpg
JU Dom starih „Nikšić“

Naša misija je da pružimo kvalitetnu uslugu na zadovoljstvo svojih korisnika i da stvorimo ambijent u kome će se oni osjećati kao kod kuće. Nastojaćemo da stvorimo toplinu i ljubav poput porodične, kako bi svaki trenutak koji naši korisnici provedu u Domu za njih predstavljao uživanje.
slide1.jpeg
JU Dom starih „Nikšić“

Naša vizija je da utičemo na stvaranje pozitivnih promjena u društvu kada je riječ o starosti i starenju. Kao što kaže naš akademik Dušan Kosović, "nema razloga da se na starost gleda kao na apsolutni diskontinuitet sa mladošću".
slajd3.png
Mi smo tu za Vas!
previous arrow
next arrow

Zakon o radu

Zakon o socijalnoj i dječjoj zaštiti

Zakon o zdravstvenoj zastiti

Zakon o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom

Zakon o obaveznom zdravstvenom osiguranju

Zakon o državnoj imovini

Zakon o slobodnom pristupu informacijama

Zakon o sprječavanju korupcije

Zakon o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom

Zakon o zaštiti i zdravlju na radu

Zakon o zaštiti podataka o ličnosti


Pravilnik o bližim uslovima za pružanje i korišćenje, normativima i minimalnim standardima usluge smještaja odraslih i starih lica

Prilog - Pravilnik o bližim uslovima za pružanje i korišćenje, normativima i minimalnim standardima usluge smještaja odraslih i starih lica

Pravilnik o bližim uslovima za izdavanje, obnavljanje, suspenziju i oduzimanje licence za obavljanje djelatnosti socijalne i dječje zaštite

Pravilnik o bližim uslovima za pružanje i korišćenje, normativima i minimalnim standardima usluga podrške za život u zajednici

Pravilnik o kriterijumima i mjerilima za utvrđivanje cijene usluga u ustanovama socijalne i dječje zaštite

Pravilnik o kriterijumima i mjerilima za učešće korisnika, roditelja odnosno srodnika u plaćanju troškova usluga podrške za život u zajednici

Pravilnik o bližim uslovima i standardima za obavljanje stručnih poslova u socijalnoj i dječjoj zaštiti

Pravilnik o bližim uslovima za izdavanje, obnavljanje i oduzimanje licence za rad stručnim radnicima u oblasti socijalne i dječje zaštite


Uredba o naknadi troskova u postupku za pristup informacijama

 

Registarski podaci

Žiro-račun: 535-20006-07

PIB: 03326314

 

Nikšić

Adresa

Ul. Trebješka b.b

81400, Nikšić

Crna Gora

Posjetioci

Montenegro 80.4% Montenegro
United States of America 5.9% United States of America
Serbia 4.2% Serbia
China 1.7% China
Bosnia and Herzegovina 1.3% Bosnia and Herzegovina

Broj zemalja:

57

Ukupno posjeta:
033836
Danas: 28
Juče: 25
Ove nedelje: 28
Ovog mjeseca: 673