Vrijeme posjete korisnicima čet-ned: 10-12h i 14-18h
slajd2.png
JU DOM STARIH "NIKŠIĆ"
slide9-01.jpg
JU Dom starih „Nikšić“

Naša misija je da pružimo kvalitetnu uslugu na zadovoljstvo svojih korisnika i da stvorimo ambijent u kome će se oni osjećati kao kod kuće. Nastojaćemo da stvorimo toplinu i ljubav poput porodične, kako bi svaki trenutak koji naši korisnici provedu u Domu za njih predstavljao uživanje.
slide1.jpeg
JU Dom starih „Nikšić“

Naša vizija je da utičemo na stvaranje pozitivnih promjena u društvu kada je riječ o starosti i starenju. Kao što kaže naš akademik Dušan Kosović, "nema razloga da se na starost gleda kao na apsolutni diskontinuitet sa mladošću".
slajd3.png
Mi smo tu za Vas!
previous arrow
next arrow

Korisnici

 1. Zahtjev za smještaj;
 2. Izjava volje korisnika;
 3. Kopija lične karte;
 4. Kopija zdravstvene knjižice;
 5. Stara medicinska dokumentacija;
 6. Potvrda da osoba ne boluje od zaraznih bolesti;
 7. Izvještaj interniste, ne stariji od šest mjeseci;
 8. Izvještaj neuropsihijatra, ne stariji od šest mjeseci, u kome piše da je korisnik/ca sposoban/na za kolektivni smještaj;
 9. Izvod iz banke o primanjima korisnika i/ili analitička kartica Fonda PIO sa primanjima i obustavama;
 10. Ukoliko korisnik dolazi direktno u dom sa bolničkog liječenja, neophodan je negativan test na klostridijum;
 11. Ukoliko se korisnik smješta u dom neposrednim ugovaranjem usluge, a nije u stanju da svojim primanjima pokrije sve troškove, potrebna je izjava garanta, koji će participirati u troškovima smještaja do pune cijene.

Korisnici se smještaju u JU Dom starih “Nikšić” posredstvom centara za socijalni rad, gdje centar donosi Rješenje o smještaju, nakon slanja potrebne dokumentacije domu i prihvatanja zahtjeva od strane Tima za prijem i otpust korisnika JU Dom starih “Nikšić”.

Takođe, korisnici se mogu smjestiti  u Dom starih “Nikšić”  ugovaranjem usluge direktno sa Domom, gdje se nakon prihvatanja neophodne dokumentacije između korisnika i/ili člana porodice i Doma potpisuje ugovor o smještaju.

Potkategorije

Registarski podaci

Žiro-račun: 535-20006-07

PIB: 03326314

 

Nikšić

Adresa

Ul. Trebješka b.b

81400, Nikšić

Crna Gora

Posjetioci

Montenegro 80.4% Montenegro
United States of America 5.9% United States of America
Serbia 4.2% Serbia
China 1.7% China
Bosnia and Herzegovina 1.3% Bosnia and Herzegovina

Broj zemalja:

57

Ukupno posjeta:
033835
Danas: 27
Juče: 25
Ove nedelje: 27
Ovog mjeseca: 672