Vrijeme posjete korisnicima čet-ned: 10-12h i 14-18h
slajd2.png
JU DOM STARIH "NIKŠIĆ"
slide9-01.jpg
JU Dom starih „Nikšić“

Naša misija je da pružimo kvalitetnu uslugu na zadovoljstvo svojih korisnika i da stvorimo ambijent u kome će se oni osjećati kao kod kuće. Nastojaćemo da stvorimo toplinu i ljubav poput porodične, kako bi svaki trenutak koji naši korisnici provedu u Domu za njih predstavljao uživanje.
slide1.jpeg
JU Dom starih „Nikšić“

Naša vizija je da utičemo na stvaranje pozitivnih promjena u društvu kada je riječ o starosti i starenju. Kao što kaže naš akademik Dušan Kosović, "nema razloga da se na starost gleda kao na apsolutni diskontinuitet sa mladošću".
slajd3.png
Mi smo tu za Vas!
previous arrow
next arrow

NAJČEŠĆA PITANJA KORISNIKA

Obzirom da je Dom ustanova otvorenog tipa, dozvoljeno je da korisnici, u pratnji srodnika, izađu na određeni vremenski period. Izlazak korisnika iz Doma bez pratnje je dozvoljen, ali se prethodno moraju potpisati izjave predviđene planom rada sa korisnikom i sistemom.

Domovi uglavnom imaju propisano vrijeme za posjete, kako ne bi remetili kućni red i obavljanje uobičajenih aktivnosti. Svakako u dogovoru sa upravom moguće su i posjete van uobičajenih termina. Iste su predviđene planom rada sa korisnikom i sistemom.

Pored radno-okupacione terapije (kreativne radionice, igranje društvenih igara, slušanje muzike, kvizovi), Dom će organizovati izlete, koncerte, predstave, plesne večeri, bioskopske projekcije, izložbe i priredbe za naše korisnike tj. sve ono za šta možda i nijesu do sada imali vremena usled dinamičnog tempa života. Dan ispunjen sadržajem koji pričinjava radost je možda bolja terapija i od same zdravstvene njege.

Imamo profesionalno opremljenu centralnu kuhinju, sa kuvaricama, servirkama i pomoćnim radnicima. Implementiran je HACCP sistem pripreme i obrade hrane. Jelovnik se sastavlja shodno zdravstvenom stanju korisnika. Isti će biti raznovrstan, sezonskog karaktera i kvalitetan. Služiće se tri obroka i dvije užine, a posebno će se voditi računa o načinu ishrane dijabetičara.

Cijena smještaja u ustanovama za odrasla i stara lica, pa tako i u JU Dom starih ''Nikšić'', razlikuje se od toga da li je smještaj kao pravo iz socijalne zaštite realizovan u postupku koji se sprovodi preko centra za socijalni rad, ili se usluga smještaja neposredno ugovara sa Domom, kao i koji je stepen podrške potrebno pružati korisniku i na kojem odjeljenju.

Cijena usluge smještaja, za korisnike koji tu uslugu neposredno ugovaraju sa Domom, utvrđena je na osnovu procjene realnih troškova neophodnih za funkcionisanje ustanove i smještaj korisnika, a koju je Javna ustanova Dom starih ''Nikšić'' kao pružalac usluge, saglasno članu  157 Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti, dužna da samostalno formira za neposredno ugovaranje.

Kada korisnik koji u cjelosti učestvuje u troškovima smještaja neposredno odabre Dom da sa njim zaključi ugovor o korišćenju usluge, cijena iznosi: 500,00 i 650,00 eura, u zavisnosti od odjeljenja na koje treba da se smjesti, u dvokrevetnim sobama.

Za korisnike kojima se preko centra za socijalni rad, na osnovu dokaza i individualnog plana usluga, rješenjem prizna pravo na smještaj, cijena iznosi: 400 i 550 eura, a iste su utvrđene rješenjem resornog ministarstva.  

Da, u okviru standardnih usluga Doma postoje usluge pranja, sušenja i peglanja veša.

Dom se o bezbjednosti korisnika stara putem video nadzora i rada zaposlenih. Kapije dvorišta će se zaključavati, a prostori su obezbjeđeni prozorima i sl. Pored toga, Dom se pridržava Pravilnika o bližim uslovima za pružanje i korišćenje, normativima i minimalnim standardima usluge smještaja odraslih i starih lica koji zastupa aktivnosti poput nadzora, sprečavanja ulaska neovlašćenih lica i sl. Cilj je postizanje maksimalne sigurnosti i bezbjednosti korisnika.

Za vrijeme trajanja usluge smještaja, pravo na ličnu invalidninu i pravo na dodatak za njegu i pomoć kod nadležnog centra za socijalni rad nastavljaju da ostvaruju, odnosno mogu ostvariti, shodno uslovima propisanim zakonom za ta prava, korisnici koji u cjelosti snose troškove usluge. Ako korisnik lične invalidnine i dodatka za njegu i pomoć koristi uslugu smještaja u Domu duže od 60 dana, a troškovi usluge se obezbjeđuju iz budžeta države, isplata po osnovu navedenih materijalnih davanja se obustavlja.

Registarski podaci

Žiro-račun: 535-20006-07

PIB: 03326314

 

Nikšić

Adresa

Ul. Trebješka b.b

81400, Nikšić

Crna Gora

Posjetioci

Montenegro 80.9% Montenegro
United States of America 6.1% United States of America
Serbia 4.1% Serbia
China 1.7% China
Bosnia and Herzegovina 1.2% Bosnia and Herzegovina

Broj zemalja:

55

Ukupno posjeta:
031677
Danas: 14
Juče: 14
Ove nedelje: 227
Ovog mjeseca: 431