Vrijeme posjete korisnicima čet-ned: 10-12h i 14-18h
slajd2.png
JU DOM STARIH "NIKŠIĆ"
slide9-01.jpg
JU Dom starih „Nikšić“

Naša misija je da pružimo kvalitetnu uslugu na zadovoljstvo svojih korisnika i da stvorimo ambijent u kome će se oni osjećati kao kod kuće. Nastojaćemo da stvorimo toplinu i ljubav poput porodične, kako bi svaki trenutak koji naši korisnici provedu u Domu za njih predstavljao uživanje.
slide1.jpeg
JU Dom starih „Nikšić“

Naša vizija je da utičemo na stvaranje pozitivnih promjena u društvu kada je riječ o starosti i starenju. Kao što kaže naš akademik Dušan Kosović, "nema razloga da se na starost gleda kao na apsolutni diskontinuitet sa mladošću".
slajd3.png
Mi smo tu za Vas!
previous arrow
next arrow

Dobrodošli

01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
previous arrow
next arrow
 

JU Dom starih „Nikšić“ nalazi se na adresi Trebješka b.b. u Nikšiću. Osnovan je Odlukom Vlade Crne Gore br. 07-2647 od 14.05.2020. godine. Organi Ustanove su Upravni odbor i direktor, koji upravljaju i rukovode istom u skladu sa Zakonom o socijalnoj i djecjoj zastiti kao i Statutom.

Djelatnost Doma je pružanje usluga smjestaja, njege i zdravstvene zastite starijim i nemoćnim licima. Pored ovoga, Dom korisnicima pruza podrsku za zivot u zajednici, savjetodavno-terapijske, socijalno-edukativne i radno-okupacione usluge, kao i mnogobrojne kulturno-zabavne aktivnosti.

Zgrada Doma starih nalazi se u prelijepom ambijentu nadomak park sume Trebjesa, koja obiluje brojnim sportsko-rekreativnim i kulturno-istorijskim sadrzajima, koje okruzuje netaknuta priroda i cist vazduh. U okviru doma se nalaze sledeći djelovi: Administrativni objekat sa kuhinjom, Smještajna zgrada 1, Smještajna zgrada 2, Smještajna zgrada 3, Smještajna zgrada 4. Takođe, dom posjeduje i ograđeno dvorište površine 13.980,30 kvadratnih metara, a koje sadrži vidikovac i plastenik.

Smještajni kapciteti doma su 26 dvokrevetnih soba po smještajnom objektu, što ukupno predstavlja 208 mjesta.Radovi na izgradnji objekta su počeli 16. septembra 2019. godine. Projekat izgradnje JU Dom starih ''Nikšić'' je dio Regionalnog stambenog programa koji se dijelom finansira iz donatorskog fonda, kojim upravlja Razvojna banka Savjeta Evrope.

Početak rada Doma i svečano otvaranje očekuje u toku 2022. godine.

 


SMJEŠTAJ U DOMU STARIH NIKŠIĆ OBUHVATA


Stanovanje – Kapacitet Doma je 208 mjesta, podijeljenih na četiri zgrade, od kojih su 104 mjesta predviđena za raseljena lica . Sobe su jednokrevetne i dvokrevetne, a svaka posjeduje moderni namještaj, TV, frižider, noćne ormariće, garderober, alarme za hitne pozive medicinskog osoblja, kupatilo koje je prilagođeno korisnicima usluga. Stanari doma imaju na raspolaganju više dnevnih boravaka, biblioteku, velike sale za radnu i fizikalnu terapiju, kao i veliki restoran u kojem se služe obroci. U sklopu Doma nalaze se i prostorije za rekreaciju i druženje korisnika, kao i prostrano lijepo uređeno dvorište i ljetnjikovac. Ono što dom za stare ,,Nikšić” čini posebnim jeste to što je Dom smješten nadomak park šume ''Trebjesa'', i ima prostrano i liepo uredjeno dvorište čija je površina 9.000 m2.


Socijalno-psihološku pomoć – Socijalni radnici i psiholog Doma, kroz svakodnevne razgovore, pomažu boljoj adaptaciji korisnika, vrše analizu i procjenu stanja korisnika i u zavisnosti od toga organizuju rad sa njima: individualni ili grupni. Psiholog se bavi psihodijagnostičkim tretmanom korisnika, prati i aktivno učestvuje u procesu adaptacije korisnika, bavi se psihoterapeutskim radom i vodi psihološke radionice sa korisnicima.
Socijalni radnik ostvaruje prvi kontakt sa korisnicima, srodnicima i licima u njihovoj pratnji i pruža im sve neophodne informacije prilikom pripreme i smještaja u dom. Učestvuje u svim fazama stručnog postupka i pomaže u procesu adaptacije korisnika na novu sredinu. Socijalni radnik pomaže korisniku u ostvarivanju prava iz oblasti socijalne zaštite i pravne sigurnosti.

Radno-okupacionu terapiju – Radni i okupacioni terapeuti olakšavaju tegobe koje dolaze kao posledica starenja, pomažu očuvanju postojećih životnih navika i interesovanja i podstiču korisnike da treniraju vještine koje smatraju značajnim. Radno-okupaciona terapija organizovana je po sekcijama koje obuhvataju: radne, radno-okupacione, kulturno-zabavne, rekreativne i edukativne aktivosti.Radni instruktori podstiču korisnike da se aktivno uključe u život u domu, što bolje ispune i organizuju svoje vrijeme, ali i da očuvaju i razviju svoje kreativne kapacitete. Koristeći individualni i grupni rad, putem sekcija, radionica i drugih aktivnosti radnog, okupacionog,rekreativnog karaktera oni svakodnevno čine da dani u domu budu zanimljivi, ispunjeni i drugačiji.

Kulturno zabavne aktivnosti: organizator kulturno zabavnih aktivnosti planira, podstiče i realizuje različite kulturno zabavne aktivnosti. Akcenat se stavlja na kvalitetno i ispunjeno provođenje slobodnog vremena. Organizuju se razne proslave, sekcije, programi, gostovanja, obiljeležavaju se i proslavljaju rođendani korisnika, Nove godine i drugi praznici. Takođe, organizuju se i posjete kulturnim dešavanjima, pozorištu, izložbama itd.

Ishranu – Profesionalno osoblje domske kuhinje brine o ishrani naših korisnika, koja je prilagođena njihovom zdravstvenom stanju. Serviri brinu da svaki obrok (doručak, ručak i večera) bude na stolovima u trpezarijama u tačno određeno vrijeme.

Medicinsku zaštitu – Medicinska njega obuhvata prevenciju, dijagnostiku, liječenje i rehabilitaciju oboljelih lica. Kroz dokumentaciju koja se uredno vodi, može se pratiti zdravstveno stanje svakog korisnika.
Kompletnu njegu – Pored brige o vitalnim funkcijama osoblje Doma vodi računa i o higijeni i izgledu korisnika.

Pravno-savjetodavnu i administrativno-finansijsku pomoć – Pravna i računovodstvena služba Doma na raspolaganju su korisnicima za sve pravne i finansijske poslove koji se tiču njih samih.

 

MISIJA

Naša misija je da pružimo kvalitetnu uslugu na zadovoljstvo svojih korisnika i da stvorimo ambijent u kome će se oni osjećati kao kod kuće. Nastojaćemo da stvorimo toplinu i ljubav poput porodične, kako bi svaki trenutak koji naši korisnici provedu u Domu za njih predstavljao uživanje.

 

VIZIJA

Naša vizija je da utičemo na stvaranje pozitivnih promjena u društvu kada je riječ o starosti i starenju. Kao što kaže naš akademik Dušan Kosović, "nema razloga da se na starost gleda kao na apsolutni diskontinuitet sa mladošću".

 

Registarski podaci

Žiro-račun: 535-20006-07

PIB: 03326314

 

Nikšić

Adresa

Ul. Trebješka b.b

81400, Nikšić

Crna Gora

Posjetioci

Montenegro 79.5% Montenegro
United States of America 5.8% United States of America
Serbia 4.3% Serbia
China 1.7% China
Unknown 1.4% Unknown

Broj zemalja:

58

Ukupno posjeta:
034577
Danas: 6
Juče: 52
Ove nedelje: 105
Ovog mjeseca: 506