Vrijeme posjete korisnicima čet-ned: 10-12h i 14-18h
slajd2.png
JU DOM STARIH "NIKŠIĆ"
slide9-01.jpg
JU Dom starih „Nikšić“

Naša misija je da pružimo kvalitetnu uslugu na zadovoljstvo svojih korisnika i da stvorimo ambijent u kome će se oni osjećati kao kod kuće. Nastojaćemo da stvorimo toplinu i ljubav poput porodične, kako bi svaki trenutak koji naši korisnici provedu u Domu za njih predstavljao uživanje.
slide1.jpeg
JU Dom starih „Nikšić“

Naša vizija je da utičemo na stvaranje pozitivnih promjena u društvu kada je riječ o starosti i starenju. Kao što kaže naš akademik Dušan Kosović, "nema razloga da se na starost gleda kao na apsolutni diskontinuitet sa mladošću".
slajd3.png
Mi smo tu za Vas!
previous arrow
next arrow

Dobrodošli

Vještine komunikacije sa starijim osobama

U savremenom svijetu stanje duha osobe, bez obzira na fazu njenog života, u velikoj mjeri je određeno kvalitetom i potpunošću njegove komunikacije. Treba imati na umu da komunikacija sa starijim ljudima ima svoje karakteristike.

Sa fizičkim starenjem, pogoršava se dobrobit, smanjuje se samopoštovanje, raste osjećaj beskorisnosti i slično. Starije osobe ulaze u fazu krize identiteta, kada se smanjuje želja za uživanjem i osjećajem punoće života. Osoba razvija pesimističko raspoloženje, hipohondriju i sklonost svjesnoj usamljenosti.

Penzionisanje i slabljenje imovinskog statusa mogu negativno uticati na samopoštovanje. Često same sebe vide starima, neproduktivnima, nepotrebnima i zamjenjivima, pa mnogi od njih, u većoj ili manjoj mjeri, gube volju za komunikacijom. Ipak, budući da je uspješna komunikacija uvijek dvosmjerna, moramo biti svjesni ovih, ali i mnogih drugih komunikacijskih prepreka. Potrebno je moći na vrijeme prepoznati, pokušati prevenirati, ali i znati primjereno reagovati na poteškoće. Ne postoji „šablon“ po kojem će se postupati i komunicirati, već pristup mora biti potpuno individualan.

"Slušanje kao komunikacijska vještina uključuje usmjeravanje pozornosti, interpretiranje i pamćenje onoga što smo čuli. Aktivno slušanje znači slušati pažljivo, s empatijom i prihvatanjem druge osobe, slušati odgovorno. Gdje god se ljudi nađu zajedno, nastoje da se čuju, međutim, vrlo rijetko se čuju, jer osoba koju nastoje pridobiti da ih čuje, vrlo nestrpljivo čeka šansu da se ona čuje."

(Jackins, 1982.)

 

Kroz komunikaciju možemo procijeniti potrebu osobe za podrškom i pomoći i prilagoditi je ponaosob svakoj starijoj osobi. Važno je, ponavljamo, podsticati nezavisnost i dopustiti osobi da preuzme odgovornost i sama donosi odluke.

Preporuke:

 • Budite konkretni (ne pričajte generalno o sličnim situacijama ili ponašanjima);
 • Budite koncizni (dajte informacija koliko je slušalac spreman da primi, a ne koliko ste vi spremni odnosno u stanju da date);
 • Budite konstruktivni (pokušajte da negativne iskaze preformulišite u pozitivne u formi otvorenih pitanja, alternativnih mogućnosti ili novih ideja; izbjegavajte gotove odgovore, savjete i rešenja, koliko je to moguće);
 • Govorite direktno i stojte lično iza toga što saopštavate (govorite u prvom licu i izbjegavajte okolišanje, uljepšavanje i pretjeranu kurtoaziju);
 • Vodite računa da povratna informacija bude pravovremena (najbolje odmah posle određene aktivnosti/događaja);
 • Vodite dijalog, a ne monolog (provjerite da li je sagovornik shvatio povratnu informaciju (u daljem tekstu PI), a ukoliko nije preformulišite to što ste željeli reći);
 • Vodite računa o formi PI (početi sa nečim pozitivnim, istaći prednost u ponašanju osobe; koristite veznike “a”, “i”, a ne “ali”; dajte konstruktivni predlog za promjenu datog ponašanja ili aktivnosti). Primjer: Ono što mi se dopada u tvom nastupu je ..., a ono o čemu možeš da razmisliš je da li...
 • Neka ograničenja u komunikacijskim sposobnostima starijih osoba proizilaze iz uobičajenih promjena u starenju, kao što su oslabljena čula (npr. sluh i vid), a neka su posledica poremećaja ili bolesti (npr. poremećaj govora nakon moždanog udara, demencija i sl.). Ako ne može komunicirati kako treba, osoba osjeća strah i dolazi do socijalne izolacije. Stoga, stručne osobe moraju znati prilagoditi način komunikacije, kako bi je olakšali.

Komunikacija sa starijim osobama oslabljenog sluha

 • Odrediti na koje uho bolje čuje i usmjeriti govor na tu stranu;
 • Pomoći osobi da se nauči služiti slušnim pomagalom;
 • Govoriti jasno i glasno, normalnom brzinom (125 riječi u minuti), dubljim tonom;
 • Ako starija osoba ne razumije, ponoviti poruku drugim riječima;
 • Okrenuti se licem starijoj osobi, da sebi pomogne izrazom lica i pokretima usana u razumijevanju poruke;
 • Dopuniti verbalnu poruku neverbalnom komunikacijom - gestovima, izrazom lica;
 • Ne stavljati ruku pred usta dok govorite, ne žvakati hranu;
 • Smanjiti buku u pozadini dok govorite, npr. ugasiti radio ili televizor;
 • Tražiti povratnu informaciju od osobe, da saznate koliko je čula.

Komunikacija sa starijim osobama oslabljenog vida

 • Savjetovati osobu o korišćenju naočara, držati ih pri ruci;
 • Predstaviti se imenom pri ulasku u sobu i prije početka razgovora;
 • Stajati ispred osobe i koristiti pokrete glavom;
 • Verbalno objasniti svaku pisanu poruku - ako osoba naizgled čita, ne znači da je i vidjela šta piše, zato pitanjima treba provjeriti razumijevanje poruke;
 • Primjereno osvjetljenje pomaže boljem viđenju;
 • Ukloniti sve opasnosti, npr. prepreke na putu ili blještanje;
 • Riječima opisati put kojim vodite osobu i gdje je vodite.

Komunikacija s osobama s govornim oštećenjem

 • Izbjegavati dugotrajne razgovore; bolji su češći, kraći razgovori;
 • Pomoći osobi kad ima teškoća u pisanom ili usmenom izražavanju nadomještanjem drugim oblicima komunikacije;
 • Pružiti osobi redovne podsticaje za njegove psihičke sposobnosti (pamćenje, rešavanje problema i sl.);
 • Pomoći osobi da se usmjeri na očuvane komunikacijske sposobnosti;
 • Pohvaliti napore osobe da komunicira i ohrabriti je da vježba ono što je naučila u govornoj terapiji;
 • Računati s dužim vremenom zbog sporije kognitivne obrade informacija.

Pri komuniciranju s osobom starije životne dobi treba imati poštovanje, pa ih razumjeti sa svim njihovim navikama kako bi se osjećali prihvaćeno i sigurno. Ponekad su njihovo ponašanje i navike drugačiji od onoga što mi očekujemo, međutim u pitanju je zrela ličnost koja je puna iskustva i životnih priča.

Komuniciramo li sa starijim osobama trebamo izbjegavati: prazne izjave, davanje grubih i neadekvatnih savjeta, odgovaranje na lična pitanja tokom razgovora, pretjerane pohvale ili pogrde, obrambene stavove na pritužbe, roditeljsko ponašanje, ispravljati izgovoreno, govoriti im šta da rade ili misle, govoriti odveć glasno, osloniti se na drugu osobu kao posrednika u komunikaciji, govoriti nestrpljivo i ljutito. Tokom razgovora treba podsticati nezavisnost kod starijih osoba, na način da je bolje učiniti nešto zajedno sa starijom osobom kada ona to kaže, nego umjesto nje. Ovakav način može biti naporniji i dugotrajniji za stariju osobu, ali je i korisniji.

Zašto je važno komunicirati sa starijim osobama?

 • Da bismo se naučili strpljenju,
 • Da bismo čuli nevjerovatne priče,
 • Da bismo se opustili i uljepšali nekome dan,
 • Da bismo im pomogli da ostanu mentalno zdravi,
 • Da bismo se naučili nesebičnosti,
 • Da bismo saznali o mudrosti,
 • Da bismo mogli razumjeti i biti zahvalni.

Starijim ljudima puno znači razgovor, ali ne bilo kakav, nego razgovor o životnim temama koje ih podstiču da počnu drugačije razmišljati o svom životu.

Kao primjer donosimo nekoliko pitanja kojima možete održati komunikaciju sa starijom osobom:

 • Kako se odvijao život starije osobe, od njegovog početka pa do sada?
 • Koji su im događaji ostali u najljepšem sjećanju?
 • Koje su im situacije u životu bile izrazito teške?
 • Prepoznaju li svoje osobine u svojoj djeci?
 • Na koji način razmišljaju o smrti?
 • Šta je to ljubav i koga su u životu najviše voljeli?
 • Podstaknite ih da pričaju o svojim prijateljstvima i prijateljima koje su stekli kroz život.
 • Čime su se bavili za života, kojom profesijom i kako im je bilo raditi u struci?
 • Šta bi promjenili na ovom svijetu?
 • Koje bi savjete dali mlađima?

U najvećem broju slučajeva, potrebno je samo malo više strpljenja za uspješnu komunikaciju sa starijim osobama. I nema jedinstvenih i univerzalnih pravila koja bi vrijedila za rešavanje svih komunikacijskih problema sa starijim osobama. Zapamtimo, uspješna komunikacija prevenira najgoru boljku starosti – usamljenost.

Najbolji sagovornik nije onaj koji umije dobro da govori, već onaj koji umije dobro da sluša!

Literatura:

Knjige:

1. Bogolyubov L.N., Gorodetskaya N.I., Ivanova L.F. (2016). Društvene nauke 7/Ed. Bogolyubova L.N., Ivanova L.F. - M.: Prosvetljenje.

2. Danilov D.D., Sizova E.V., Davidova S.M. i dr. (2016). Društvene nauke 7 - M.: Balass.

3. Lazebnikova A.Yu., Koval T.V., Strelova O.Yu. (2016). Društvene nauke 7 - M.: Mnemosyne     

4. Lučanin Despot, J. (2014). Psihologija starenja, Zagreb: Sveučilište u Zagrebu

5. Marević, L. (2019). Specifičnosti komunikacije sa starijim osobama, Split: Sveučilište u Splitu

Web izvori:

1. Centar za edukaciju, savjetovanje i humanitarno djelovanje - Krugovi (2021). Specifičnosti komunikacije sa starijim osobama, online dostupno na: https://krugovi.hr/specificnosti-komunikacije-sa-starijim-osobama/

2. Dom Oaza (2021). Bolja komunikacija s pacijentima starije dobi, online dostupno na: https://www.oaza-dom.hr/bolja-komunikacija-s-pacijentima-starije-dobi/

3. Dom za stara lica Avala Lux (2017). Komunikacijske vještine u radu sa starim osobama, online dostupno na: http://www.avalalux.rs/magazin/komunikacijske-vestine-u-radu-sa-starim-osobama/

4. Mladiinfo Montenegro (2020). Briga o starim ljudima u CG izuzetno slaba, online dostupno na: https://mladiinfo.me/briga-o-starim-ljudima-u-cg-izuzetno-slaba/

5. Seniori.hr - Portal za treću dob (2020). Komunikacija sa starijim osobama, online dostupno na: https://www.seniori.hr/stranice/other-pages/psihosocijalne-teme/459-komunikacija-sa-starijim-osobama

 

Tekst: Jelena Kovačević, psihološkinja u JU Dom starih "Nikšić"

           Ivana Vučković, socijalna radnica u JU Dom starih "Nikšić"

Registarski podaci

Žiro-račun: 535-20006-07

PIB: 03326314

 

Nikšić

Adresa

Ul. Trebješka b.b

81400, Nikšić

Crna Gora

Posjetioci

Montenegro 80.4% Montenegro
United States of America 5.9% United States of America
Serbia 4.2% Serbia
China 1.7% China
Bosnia and Herzegovina 1.3% Bosnia and Herzegovina

Broj zemalja:

57

Ukupno posjeta:
033836
Danas: 28
Juče: 25
Ove nedelje: 28
Ovog mjeseca: 673