Vrijeme posjete korisnicima čet-ned: 10-12h i 14-18h
slajd2.png
JU DOM STARIH "NIKŠIĆ"
slide9-01.jpg
JU Dom starih „Nikšić“

Naša misija je da pružimo kvalitetnu uslugu na zadovoljstvo svojih korisnika i da stvorimo ambijent u kome će se oni osjećati kao kod kuće. Nastojaćemo da stvorimo toplinu i ljubav poput porodične, kako bi svaki trenutak koji naši korisnici provedu u Domu za njih predstavljao uživanje.
slide1.jpeg
JU Dom starih „Nikšić“

Naša vizija je da utičemo na stvaranje pozitivnih promjena u društvu kada je riječ o starosti i starenju. Kao što kaže naš akademik Dušan Kosović, "nema razloga da se na starost gleda kao na apsolutni diskontinuitet sa mladošću".
slajd3.png
Mi smo tu za Vas!
previous arrow
next arrow

Službe ustanove

Službe - JU Dom starih „Nikšić“

  • Služba za njegu i zdravstvenu zaštitu obavlja poslove zbrinjavanja korisnika vodeći računa o njihovoj njezi i zdravstvenoj zaštiti, opštoj i ličnoj higijeni i ličnim potrebama. Radom službe rukovodi šef službe (doktor medicine),  pored kojeg službu sačinjavaju: glavna medicinska sestra, medicinske sestre (tehničari), njegovateljice, servirke, higijeničarke, koordinator za fizikalnu terapiju, fizioterapeuti i frizer-brijač.

 

  • Služba za socijalni rad obavlja poslove prijema i otpusta korisnika, brine o njihovim potrebama i sklonostima i adekvatnom uklapanju u domsku zajednicu, radnoj i okupacionoj terapiji, adekvatnom sadržajnom korišćenju slobodnog vremena i njihovoj rekreaciji, odnosima sa rodbinom i službama socijalne zaštite i drugim institucijama štiteći njihova prava i interese. Radom službe rukovodi šef službe, pored kojeg službu sačinjavaju socijalni radnici, psiholozi, radno-okupacioni terapeuti i radno-okupacioni saradnici.

 

  • Služba za opšte i pravne poslove obavlja poslove koji proističu iz radno pravnih odnosa i onih koji imaju zajednički i opšti karakter. Radom službe rukovodi šef službe (stručni radnik na pravnim poslovima), pored kojeg službu sačinjavaju i operateri-arhivari-administartivni radnici.

 

  • Služba za finansijsko-računovodstvene poslove obavlja finansijske, ekonomske, računovodstvene i knjigovodstvene poslove. Radom službe rukovodi šef službe (stručni saradnik na računovodstvenim poslovima), pored kojeg službu sačinjavaju: glavni knjigovođa, likvidator-fakturista, radnik na administartivno-finansijskim poslovima-poslovi blagajnika, magacioneri i službenik za javne nabavke.

 

  • Služba održavanja obavlja poslove investiciono-tehničkog održavanja objekata i opreme i njihovu fizičku zaštitu. Radom službe rukovodi šef službe, pored kojeg službu sačinjavaju: radnici na održavanju termo-tehničkih instalacija, vodoinstalater, vozači, kurir, koordinator rada za vešeraj i šnajderaj, radnici u vešeraju, šivač posteljine i rublja, zaštitari lica i imovine – stražari i radnik na održavanju kruga Doma.

 

  • Kuhinjska služba obavlja poslove pripremanja hrane za korisnike usluga Doma. Radom službe rukovodi šef kuhinjske službe, pored kojeg službu sačinjavaju: kuvari i pomoćni radniciu kuhinji.

 

  • Služba za pružanje usluga podrške za život u zajednici odraslim i starim licima sa invaliditetom obezbjeđuje dostupnost usluga u najmanje restriktivnom okruženju uvijek kada za to postoje uslovi kroz vaninstitucionalne oblike zaštite sa ciljem poboljšanja kvaliteta života korisnika i njihove socijalne uključenosti. Radom službe rukovodi šef službe-stručni radnik za uslugu dnevni boravak, pored kojeg službu sačinjavaju stručni radnici za uslugu dnevni boravak i saradnici.

Registarski podaci

Žiro-račun: 535-20006-07

PIB: 03326314

 

Nikšić

Adresa

Ul. Trebješka b.b

81400, Nikšić

Crna Gora

Posjetioci

Montenegro 80.4% Montenegro
United States of America 5.9% United States of America
Serbia 4.2% Serbia
China 1.7% China
Bosnia and Herzegovina 1.3% Bosnia and Herzegovina

Broj zemalja:

57

Ukupno posjeta:
033836
Danas: 28
Juče: 25
Ove nedelje: 28
Ovog mjeseca: 673