Vrijeme posjete korisnicima čet-ned: 10-12h i 14-18h
slajd2.png
JU DOM STARIH "NIKŠIĆ"
slide9-01.jpg
JU Dom starih „Nikšić“

Naša misija je da pružimo kvalitetnu uslugu na zadovoljstvo svojih korisnika i da stvorimo ambijent u kome će se oni osjećati kao kod kuće. Nastojaćemo da stvorimo toplinu i ljubav poput porodične, kako bi svaki trenutak koji naši korisnici provedu u Domu za njih predstavljao uživanje.
slide1.jpeg
JU Dom starih „Nikšić“

Naša vizija je da utičemo na stvaranje pozitivnih promjena u društvu kada je riječ o starosti i starenju. Kao što kaže naš akademik Dušan Kosović, "nema razloga da se na starost gleda kao na apsolutni diskontinuitet sa mladošću".
slajd3.png
Mi smo tu za Vas!
previous arrow
next arrow

Dobrodošli

Dana 28, 29 i 30 aprila 2022.godine, u organizaciji Nevladinog udruženja NVO ,,Impuls” u prostorijama hotela ,,Onogošt” u Nikšiću organizovana je trodnevna obuka "Osnove psihološkog savjetovanja”

Dana 28, 29 i 30 aprila 2022.godine, u organizaciji Nevladinog udruženja NVO ,,Impuls” u prostorijama hotela ,,Onogošt” u Nikšiću organizovana je trodnevna obuka "Osnove psihološkog savjetovanja”. Obuka je organizovana u okviru projekta ,,Profesionalno i pravovremeno pružanje usluga nakon COVIDA-a”, koji realizuju Nevladino udruženje ,,Impuls”, Udruženje roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju ,,Staze” i Nevladino udruženje ,,Djeca Crne Gore”. Realizatorka obuke bila je dr psiholoških nauka Bojana Miletić. Ispred JU Dom starih ,,Nikšić, trodnevnoj obuci prisustvovala je mr Jelena Banjević, rukovoditeljka službe za socijalni rad.

Opšti cilj programa obuke bio je obezbjeđivanje kvaliteta u pružanju savjetodavnih usluga. Neki od ishoda obuke bili su: povećan kvalitet u pružanju savjetodavnih usluga u skladu sa savremenim pristupima u savjetodavnom radu i standardima usluga socijalne zaštite; obezbjeđena kvalitetna i dostupna podrška korisnicima usluga; povećane kompetencije stručnjaka koji se bave savjetodavnim radom, odnosno pružanjem usluge savjetovanja; kontinuirano profesionalno usavršavanje stručnih radnika.

Obuka je bila vrlo sadržajna i značajna. Svaka tema obrađena je na interaktivni način, sa diskusijom odnosno vježbom. Ista je bila usmjerena ne samo na to da polaznici proširuju svoja teorijska i praktična znanja , već i da bliže upoznaju sebe i da se podstaknu na to da i u budućem periodu budu usmjereni na taj proces. Takođe, predstavljen je konstruktivan način  čuvanja psihološkog zdravlja kroz pozitivan odnos prema sebi. Tehnike i vještine koje su se obrađivale na obuci imaće značajnu primjenu tokom radnog angažmana  što će svakako doprinjeti adekvatnijem radu sa korisnicima.

 

Registarski podaci

Žiro-račun: 535-20006-07

PIB: 03326314

 

Nikšić

Adresa

Ul. Trebješka b.b

81400, Nikšić

Crna Gora

Posjetioci

Montenegro 80.9% Montenegro
United States of America 6.1% United States of America
Serbia 4.1% Serbia
China 1.7% China
Bosnia and Herzegovina 1.2% Bosnia and Herzegovina

Broj zemalja:

55

Ukupno posjeta:
031677
Danas: 14
Juče: 14
Ove nedelje: 227
Ovog mjeseca: 431