Vrijeme posjete korisnicima čet-ned: 10-12h i 14-18h
slajd2.png
JU DOM STARIH "NIKŠIĆ"
slide9-01.jpg
JU Dom starih „Nikšić“

Naša misija je da pružimo kvalitetnu uslugu na zadovoljstvo svojih korisnika i da stvorimo ambijent u kome će se oni osjećati kao kod kuće. Nastojaćemo da stvorimo toplinu i ljubav poput porodične, kako bi svaki trenutak koji naši korisnici provedu u Domu za njih predstavljao uživanje.
slide1.jpeg
JU Dom starih „Nikšić“

Naša vizija je da utičemo na stvaranje pozitivnih promjena u društvu kada je riječ o starosti i starenju. Kao što kaže naš akademik Dušan Kosović, "nema razloga da se na starost gleda kao na apsolutni diskontinuitet sa mladošću".
slajd3.png
Mi smo tu za Vas!
previous arrow
next arrow

Dobrodošli

Direktorica JU Dom starih „Nikšić“ je sa pet stručnih radnika prisustvovala obuci koja je organizovana od strane Doma starih „Podgorica”. Obuka je organizovana 16. i 17.03.2022. godine za stručne radnike u oblasti socijalne i dječije zaštite na temu „Topao dom za treće doba”. Obuku su realizovale socijalne radnice doma starih, Dragana Pešić i Jana Radović. Nakon registracije učesnika, na samom početku direktorica Doma starih „Podgorica”, g-đa Jelena Šofranac prisutnima je poželjela dobrodošlicu i uspješan rad u toku dvodnevne obuke.

Obuka je organizovana sa ciljem unapređenja vještina i znanja stručnih radnika prilikom rada sa potencijalnim pružaocima usluge porodičnog smještaja. U obuci je obrađen koncept usluge porodičnog smještaja kroz normativni okvir i istorijat porodičnog smještaja u Crnoj Gori,  značaj promocije porodičnog smještaja kao i važnost komunikacije sa starijima i razumijevanju njihovih potreba. Jasno je da je jedna od veoma bitnih odrednica svakog ljudskog bića potreba za pripadanjem, to jeste borba sa savremenim aspektima života koji nesumnjivo vode u asocijalizaciju i samoću, a na šta su tokom obuke ukazale i kreatorke iste, da je pomenuto ponajviše izraženo upravo kod starijih ljudi. Potrebno je da promijenimo ugao gledanja, da starenje posmatramo sa pozitivnog aspekta, da ne posmatramo starije kao teret, već kao rješenje. Starije osobe posjeduju vještine i znanja iz različitih oblasti i potrebno im je omogućiti da ih koriste i budu aktivni i time ne samo da doprinesu poboljšanju kvalitet života pojedinca, nego i čitave zajednice. Obuka je pružila stručnim radnicima kako kroz teorijski, tako i praktičan rad znanja o brojnim temama.

Govorilo se o potrebama starijih lica, o starosti i starenju, o prevazilaženju i suočavanju sa osjećajem gubitka i tugovanju, i o komunikaciji sa korisnicima, gdje su kolege iz drugih Domova podijelile iskustva i pojedinačne priče nekih korisnika, situacija sa kojima se svakodnevno susreću i načinu na koji reaguju na iste. Ovo je bilo od velikog značaja za nas, koje tek očekuje otvaranje Doma i prijem prvih korisnika, a pogotovo za kolege koji će neposredno raditi sa budućim korisnicima. Obuka je bila izuzetno produktivna i uspješno realizovana kroz interaktivna predavanja, odgledane kratke filmove, vježbe, igre i diskusije.

Saznali smo više i o sindromu sagorijevanja, da se radi o problemu vezanom za radno okruženje, koji nastaje svakodnevnom izloženošću stresu. Dom za stara lica je ustanova u kojoj se smještaju korisnici različitih profila, sa različitim dijagnozama. S tim u vezi stručni radnici treba da budu obučeni, da se nose sa rizikom i da ne dozvole da se energija pretvori u iscrpljenost, odnosno da opadne nivo kvaliteta u radu sa korisnicima.

Kada je u pitanju naša država, postojeća regulativa ostvarivanja prava u oblasti socijalne zaštite još uvijek nije u potpunosti usklađena sa savremenim konceptom ljudskih prava i stručnog socijalnog rada, kako na nivou cijelog sistema socijalne zaštite, tako i u odnosu na starije i stare osobe, kao jednu od najbrojnijih korisničkih grupa sistema socijalne zaštite. Uprkos ostvarenim dosadašnjim rezultatima, neophodno je nastaviti sa reformom socijalne zaštite starijih lica, kako bi se obezbijedilo potpuno poštovanje njihovih prava u sistemu socijalne zaštite, kao i blagovremenost u obezbjeđivanju ovih prava.

Šta podrazumijevamo danas pod starošću? Kako se ophodimo prema starijima? Da li smo svjesni da nas sve to čeka? Da li je briga o njima naša obaveza, dio društvene angažovanosti ili posao budućnosti? Šta sve činimo da bismo im omogućili plemenitiju starost? Sve ovo su pitanja nad kojima se moramo dobro zamisliti. Starost treba da predstavlja period života u kome će čovjek uživati u plodovima svog rada, jer će mu se sada vratiti sve ono što je uložio u sebe, porodicu i stručno usavršavanje. Starost predstavlja slobodu da se čovjek prepusti onome šta najviše voli i što mu prija, a za šta ranije nije imao dovoljno vremena.

U proteklom periodu, u više navrata, zaposleni iz  JU Dom starih ''Nikšić'' (medicinsko osoblje, njegovateljice, higijeničarke i kuhinjsko osoblje) boravilo je u JU Dom starih ''Grabovac'' u cilju pomoći kolegama pri obaljanju redovnih aktivnosti, kao i povećanih napora izazvanih virusom COVID 19, te ponovnom pojavom pozitivnih slučajeva među korisnicima i zaposlenima.

Nakon obuke koju su zaposleni prošli u pomenutoj ustanovi, ovo je bio jedan od mnogih izazova koji nas očekuju u budućem radu i koje iskustvo će sigurno doprinijeti kvalitetu naših usluga.

Osma Regionalna konferencija „Za zeru više“ održana je u periodu od 12.-13.11.2021.godine, u organizaciji Doma starih „Grabovac“ Risan. Predstavnice naše ustnove bile su Jelena Banjević, šef socijalne službe i Ana Gvozdenović, glavna medicinska sestra.Tema ovogodišnje regionalne konferencije bila je ,,Uticaj epidemije covid 19 na rad u ustanovama za smještaj odraslih i starih”. Učesnici konferencije bili su direktori, stručni radnici i saradnici iz sistema socijalne zaštite, kako iz naše države, tako i iz regiona, ljekari, Ombudsman i predstavnici nevladinog sektora. Na samom početku prisutne je pozdravio direktor Doma starih ,,Grabovac”, nakon čijeg govora je prezentovan kratak film ,,Retrospektiva rada  JU Dom starih ,,Grabovac” u periodu od 2018.-2021.godine”. Kroz film su predstavljena i infrastrukturna ulaganja usmjerena na poboljšanje kvaliteta života njihovih korisnika. Konferenciju je otvorio Zaštitnik ljudskih prava i Sloboda. Zaštitnik je posebno naglasio posvećenost osoblja i njihovu ulogu u radu domova starih od izbijanja pandemije. On je istakao ,,kako potreba da se potpuno ne izgubi veza korisnika sa spoljašnim svijetom, primarno porodicom, opredjeljuje dodatnu dužnu pažnju u razmatranju položaja korisnika domova za stare. Istakao je da su ljudski resursi unutar institucija bili „napregnuti do krajnjih granica“, kako bi se očuvao fizički i psihički integritet korisnika, a što je iziskivalo znatnu psihofizičku motivaciju i izvanredno angažovanje velikog broja ljudi zaposlenih u tim institucijama”. Aktivni učesnici konferencije bili su predstavnici Domova starih ,,Grabovac” i ,,Pljevlja”, kao i predstavnici Gerontološkog centra-Banja Luka i Ustanove za smještaj duševno oboljela lica ”Sveti Vasilije Ostroški”- Novi Bečej. Oni su predstavili svoje radove na teme: ,,Mentalno zdravlje, psihološki efekti i uticaj covida 19 na kvalitet života korisnika”, ,,Profesionalno sagorijevanje zaposlenih tokom pandemije Covid 19 u ustanovama za smještaj odraslih i starih lica”, ,,Korona nevidljivi neprijatelj”, i ,,Terapijske tehnike i aktivnosti u svrhu minimiziranja negativnih efekata izazvanih Covid-19 pandemijom”. Na ovom stručnom skupu omogućena je međunarodna razmjena znanja i iskustava o prevazilaženju poteškoća u radu sa korisnicima za vrijeme epidemije covid-19, a sve u cilju podizanja kvaliteta njihovog života. Drugi dan konferencije predstavnici Doma starih ,,Grabovac” Risan prezentovali su projekat rekonstrukcije  odjeljenja palijativne njege i organizovali  promociju knjige korisnika usluga doma. Konferencija "Za zeru više" ima za cilj razmjenu pozitivnih iskustava domova za stara i odrasla lica u regionu, odnosno podizanje kvaliteta i standarda života korisnika domova.

slika1 U proteklom periodu posebna pažnja posvećena je stručnom usavršavanju i edukaciji naših zaposlenih koji su  u više navrata  prošli obuke u Domu starih ,,Grabovac” Risan, Domu starih ,,Bijelo Polje” kao i Domu starih ,,Pljevlja”. Obuku je obilježila dobra komunikacija i aktivno učešće zaposlenih, koji su pokazali veliko interesovanje.

Sa zadovoljstvom možemo da istaknemo da su u prethodnom periodu zaposleni iz naše ustanove pružali pomoć kolegama iz Doma starih ''Pljevlja'' i na taj način doprinijeli borbi protiv COVID-a 19.

U skladu sa našim programskim dokumentima edukacija zaposlenih naša je trajna obaveza, kojoj će se i u narednom periodu posvećivati posebna pažnja.

Što se tiče budućih korisnika ističemo da na smještaj u Dom starih ,,Nikšić”, za sada  čeka oko  60ak  potencijalnih korisnika koji su zainteresovani za usluge koje će se pružati u domu. Broj zahtjeva zainteresovanih korisnika za smještaj je u konstatnom porastu. Korisnici se prijavljuju preko nadležnog Centra za socijalni rad kao i direktno domu. Određeni broj korisnika koji se nalazi u drugim domovima starih, izrazili su želju za prelaskom u Dom starih ,,Nikšić”.

U sklopu Doma postoji odjeljenje gerijatrije, psiho - gerijatrije, demencije i palijativne njege i nadamo se da će na zadovoljstvo budućih korisnika i naše zadovoljstvo Dom uskoro otpočeti sa radom.

Registarski podaci

Žiro-račun: 535-20006-07

PIB: 03326314

 

Nikšić

Adresa

Ul. Trebješka b.b

81400, Nikšić

Crna Gora

Posjetioci

Montenegro 79.5% Montenegro
United States of America 5.8% United States of America
Serbia 4.3% Serbia
China 1.7% China
Unknown 1.4% Unknown

Broj zemalja:

58

Ukupno posjeta:
034577
Danas: 6
Juče: 52
Ove nedelje: 105
Ovog mjeseca: 506