slajd2.png
JU DOM STARIH "NIKŠIĆ"
slide9-01.jpg
JU Dom starih „Nikšić“

Naša misija je da pružimo kvalitetnu uslugu na zadovoljstvo svojih korisnika i da stvorimo ambijent u kome će se oni osjećati kao kod kuće. Nastojaćemo da stvorimo toplinu i ljubav poput porodične, kako bi svaki trenutak koji naši korisnici provedu u Domu za njih predstavljao uživanje.
slide1.jpeg
JU Dom starih „Nikšić“

Naša vizija je da utičemo na stvaranje pozitivnih promjena u društvu kada je riječ o starosti i starenju. Kao što kaže naš akademik Dušan Kosović, "nema razloga da se na starost gleda kao na apsolutni diskontinuitet sa mladošću".
slajd3.png
Mi smo tu za Vas!
previous arrow
next arrow

Dobrodošli

Akreditacija obuke "Komunikacija sa starijim osobama"

Socijalna radnica Ivana Vučković i psihološkinja Jelena Kovačević zaposlene u JU Dom starih "Nikšić" su autorke obuke pod nazivom "Komunikacija sa starijim osobama" koja je uspješno akreditovana od strane Zavoda za socijalnu i dječiju zaštitu. Smatramo da će obuka biti sadržajna i zanimljiva, ali i da će pomoći stručnim radnicima, saradnicima i svim zainteresovanim licima u sticanju potrebnih znanja i vještina za rad sa ovim dijelom populacije.

Itekako je bitno postojanje ove vrste usluge, čiji je opšti cilj usmjeren na unapređenje socijalne zaštite starijih lica, sa integrisanim uslugama i podrškom radi očuvanja i poboljšanja kvaliteta njihovog života. Ovom vrstom usluge omogućava se našim starijim da ostanu aktivni članovi društva koliko god je to moguće obezbjedivši im potpunu socijalnu integraciju. Starijoj osobi treba pristupiti bez predrasuda, uz puno poštovanje njene ličnosti i sa mnogo razumijevanja za njene potrebe i teškoće.

Obuka će nama pomoći da:

  • poboljšamo profesionalni stil rada, kvalitet istog i da ostvarimo značajna postignuća,
  • unaprijedimo odnos prema korisniku usluga kao i ustanovi,
  • savladamo opterećenja u stručnom radu,
  • konstruktivno preispitujemo praksu u sopstvenom interesu, kao i u interesu kolega i same ustanove.

Na ovaj način se povećavaju prilike za razmjenu iskustava, učenje i napredak. Obuka uključuje sistemsku perspektivu i zajedničko stvaranje novog sadržaja. Cilj je nadmašivanje postojećih kapaciteta i podstrek učesnicima da hrabro koračaju putem kojim ranije nijesu išli.

Nadamo se da će obuka umnogome unaprijediti rad u našoj ustanovi i stvoriti pogodno tlo za kvalitetno pružanje usluge smještaja, ali i ojačati profesionalni identitet naših profesija. Kako je govorio Nelson Mendela "obrazovanje je najmoćnije oružje koje možete upotrijebiti da promjenite svijet".

CV - Ivana Vučković.pdf

CV - Jelena Kovačević.pdf

 

Registarski podaci

Žiro-račun: 535-20006-07

PIB: 03326314

 

Nikšić

Adresa

Ul. Trebješka b.b

81400, Nikšić

Crna Gora

Posjetioci

Montenegro 77.9% Montenegro
United States 11.7% United States
Serbia 2.8% Serbia
France 1.5% France
Bosnia and Herzegovina 1.4% Bosnia and Herzegovina

Ukupno:

35

Zemalja
015310
Danas: 63
Juče: 46
Ove nedelje: 212
Ovog mjeseca: 787