slajd2.png
JU DOM STARIH "NIKŠIĆ"
slide9-01.jpg
JU Dom starih „Nikšić“

Naša misija je da pružimo kvalitetnu uslugu na zadovoljstvo svojih korisnika i da stvorimo ambijent u kome će se oni osjećati kao kod kuće. Nastojaćemo da stvorimo toplinu i ljubav poput porodične, kako bi svaki trenutak koji naši korisnici provedu u Domu za njih predstavljao uživanje.
slide1.jpeg
JU Dom starih „Nikšić“

Naša vizija je da utičemo na stvaranje pozitivnih promjena u društvu kada je riječ o starosti i starenju. Kao što kaže naš akademik Dušan Kosović, "nema razloga da se na starost gleda kao na apsolutni diskontinuitet sa mladošću".
slajd3.png
Mi smo tu za Vas!
previous arrow
next arrow

Dobrodošli

REGISTROVANA AMBULANTA U JU DOM STARIH ,,NIKŠIĆ”

Ambulanta JU Dom starih ,,Nikšić” registrovana je od strane Ministarstva zdravlja, čime je potvrđeno da u pogledu prostora, opreme i kadra ispunjava uslove za obavljanje zdravstvene djelatnosti iz oblasti opšte medicine. Uz pomoć i podršku Ministarstva zdravlja naši ljekari će uskoro imati i pristup zdravstvenom sistemu iz Doma, što će se pozitivno odraziti na naš rad i omogućiti nam da adekvatno brinemo o korisnicima čije je zdravstveno stanje kompleksno. Zdravstveni nadzor i higijenski tretman korisnika smještenih u Domu obezbijeđen je u kontinuitetu 24 časa. Zdravstvenu zaštitu korisnici ostvaruju preko dva izabrana ljekara, a radi sveobuhvatne zdravstvene zaštite korisnika Dom angažuje i spoljne saradnike: neuropsihijatra, fizijatra, kardiologa i internistu. U Domu na se na smještaju trenutno nalazi 110 korisnika, a broj zahtjeva je svakog dana u porastu. Svi naši napori će u narednom periodu biće usmjereni na nabavku ambulantnog vozila, sa ciljem da se prepozna i uvaži značaj Doma kao ustanove koja brine o velikom broju starijih lica. Veliku zahvalnost na divnoj saradnji, razumijevanju i podršci u prevazilaženju svakodnevnih izazova koje imamo u ovoj oblasti, dugujemo Domu zdravlja, Opštoj bolnici Nikšić, Hitnoj medicinskoj pomoći i Specijalnoj bolnici za plućne bolesti „Dr Jovan Bulajić“ Brezovik.
Dom starih "Nikšić" je ustanova koja pruža adekvatan smještaj i njegu starijim licima. Nastojimo da pružimo našim korisnicima mirnu i spokojnu starost uz sve ono što im je potrebno. Napravljen je veliki iskorak u ovoj oblasti, a svoj doprinos u velikoj mjeri daje i Dom starih "Nikšić". Nadamo se da ćemo biti pozitivan primjer i podsticaj i za ostale segmente društvene zajednice, u cilju što bolje brige i posvećenosti starijima kao posebno ranjivoj, a istovremeno i izuzetno vrijednoj starosnoj kategoriji stanovništva.

Registarski podaci

Žiro-račun: 535-20006-07

PIB: 03326314

 

Nikšić

Adresa

Ul. Trebješka b.b

81400, Nikšić

Crna Gora

Posjetioci

Montenegro 81.1% Montenegro
United States 6.2% United States
Serbia 3.9% Serbia
China 1.5% China
Bosnia and Herzegovina 1.2% Bosnia and Herzegovina

Ukupno:

55

Zemalja
029785
Danas: 40
Juče: 34
Ove nedelje: 114
Ovog mjeseca: 833