Vrijeme posjete korisnicima čet-ned: 10-12h i 14-18h
slajd2.png
JU DOM STARIH "NIKŠIĆ"
slide9-01.jpg
JU Dom starih „Nikšić“

Naša misija je da pružimo kvalitetnu uslugu na zadovoljstvo svojih korisnika i da stvorimo ambijent u kome će se oni osjećati kao kod kuće. Nastojaćemo da stvorimo toplinu i ljubav poput porodične, kako bi svaki trenutak koji naši korisnici provedu u Domu za njih predstavljao uživanje.
slide1.jpeg
JU Dom starih „Nikšić“

Naša vizija je da utičemo na stvaranje pozitivnih promjena u društvu kada je riječ o starosti i starenju. Kao što kaže naš akademik Dušan Kosović, "nema razloga da se na starost gleda kao na apsolutni diskontinuitet sa mladošću".
slajd3.png
Mi smo tu za Vas!
previous arrow
next arrow

Dobrodošli

iCoDem 22 - Internacionalni kongres o demenciji u Sarajevu

U Sarajevu se od 23. do 25. septembra 2022. godine realizovao Internacionalni kongres o demenciji - iCoDem/22 kojem je cilj bila edukacija o demenciji i širenje filozofije nefarmakološkog pristupa u tretmanu demencije, te neophodnosti multidisciplinarne i interprofesionalne saradnje. Pomenuti je organizovao Centar za demenciju u Bosni i Hercegovini koji se bavi cjelokupnim problemom demencije, a Kongres je bio pod pokroviteljstvom Federalnog Ministarstva zdravlja i Alzheimer Disease International - krovne svjetske alijanse. Predavači su najrenomiraniji regionalni i evropski stručnjaci iz područja neurologije, psihijatrije, psihologije i socijalnog rada. Ove godine kongres iCoDem/22 je nosio naziv "Znanjem prema boljem društvu".

Predavanja su polaznicima približila demenciju obradom tema poput epidemiologije, simptoma, uzroka i toka bolesti, neuroimidžinga, procesa uspostavljanja dijagnoze, farmakologije do post-dijagnostičke podrške, značaja kognitivne procjene i stimulacije, sistema palijativne njege, načina prevencije, te aktivnosti kojima se podiže svijest o demenciji.

iCoDem je skup koji je osmišljen na način da problemu prilazi multidisciplinarno i obraća pažnju kako na vizuru zdravstva tako i na one socijalne aspekte problema koji imaju višestruke finansijske i strukturne implikacije, ali i uticaje na život u zajednici uopšte.

Paneli iCoDem/22 su obradili teme kojima se povećalo znanje, razvila svijest i razmjenili stavovi, te identifikovali problemi sa kojima se susreću regionalna društva.

Najveći uspjeh Kongresa je bogatstvo različitih struka koje timski žele pristupiti u pružanju podrške osobama sa demencijom.

Učešće direktorice Doma starih "Nikšić" mr Anđele Lalatović, rukovoditeljke službe za socijalni rad mr Jelene Banjević i socijalne radnice mr Ivane Vučković na ovom kongresu je od velikog značaja, jer su predstavnice sistema socijalne zaštite koji će realizovati institucionalni smještaj osoba sa demencijom i na taj način unaprijediti kvalitet života i doprinijeti očuvanju potencijala budućih korisnika.

Registarski podaci

Žiro-račun: 535-20006-07

PIB: 03326314

 

Nikšić

Adresa

Ul. Trebješka b.b

81400, Nikšić

Crna Gora

Posjetioci

Montenegro 80.4% Montenegro
United States of America 5.9% United States of America
Serbia 4.2% Serbia
China 1.7% China
Bosnia and Herzegovina 1.3% Bosnia and Herzegovina

Broj zemalja:

57

Ukupno posjeta:
033836
Danas: 28
Juče: 25
Ove nedelje: 28
Ovog mjeseca: 673