slajd2.png
JU DOM STARIH "NIKŠIĆ"
slide9-01.jpg
JU Dom starih „Nikšić“

Naša misija je da pružimo kvalitetnu uslugu na zadovoljstvo svojih korisnika i da stvorimo ambijent u kome će se oni osjećati kao kod kuće. Nastojaćemo da stvorimo toplinu i ljubav poput porodične, kako bi svaki trenutak koji naši korisnici provedu u Domu za njih predstavljao uživanje.
slide1.jpeg
JU Dom starih „Nikšić“

Naša vizija je da utičemo na stvaranje pozitivnih promjena u društvu kada je riječ o starosti i starenju. Kao što kaže naš akademik Dušan Kosović, "nema razloga da se na starost gleda kao na apsolutni diskontinuitet sa mladošću".
slajd3.png
Mi smo tu za Vas!
previous arrow
next arrow

Dobrodošli

RADNO OKUPACIONA TERAPIJA

Socijalna služba daje veoma bitan pečat sveukupnog doživljaja korisnika kako o sebi, tako i o životu u domu. Zaposleni u službi se svakodnevno zalažu za promjene i poboljšanja u cilju ostvarivanja najveće dobrobiti naših korisnika, nastojeći zadovoljiti njihove potrebe u što većoj mjeri. Nastoje da individualno procjene potrebe i mogućnosti korisnika, prema zdravstvenom stanju, sklonostima, interesovanjima, očekivanjima i potrebama, i na osnovu toga organizuju aktivnosti i sadržaj radno-okupacione terapije.  

Svakog korisnika podstiču na očuvanje i razvijanje funkcionalnih sposobnosti potrebnih za kvalitetno funkcionisanje u novom okruženju. Nastoje da  integrišu sve korisnike u aktivnosti kako bi se osjećali prihvaćeno, sigurno i zadovoljno, ali i lakše prilagodili na novu sredinu i ljude oko sebe. 

Radi postizanja što boljeg i kvalitetnijeg života, a obzirom na specifične potrebe, stručni radnici i saradnici svakodnevno osmišljavaju aktivnosti kako za nove tako i za već adaptirane korisnike. Pažljivim promišljanjem i planiranjem kreiraju aktivnosti iz područja zadovoljavanja potrebe za zabavom, edukacijom, kreativnim izražavanjem, rekreacijom i dr. Obilježavaju se važni datumi i manifestacije radi očuvanja običaja i međusobnog druženja i uveseljavanja korisnika. 

Registarski podaci

Žiro-račun: 535-20006-07

PIB: 03326314

 

Nikšić

Adresa

Ul. Trebješka b.b

81400, Nikšić

Crna Gora

Posjetioci

Montenegro 80.7% Montenegro
United States 7.6% United States
Serbia 3.6% Serbia
Bosnia and Herzegovina 1.1% Bosnia and Herzegovina
Germany 1.0% Germany

Ukupno:

48

Zemalja
023818
Danas: 28
Juče: 69
Ove nedelje: 97
Ovog mjeseca: 917