slajd2.png
JU DOM STARIH "NIKŠIĆ"
slide9-01.jpg
JU Dom starih „Nikšić“

Naša misija je da pružimo kvalitetnu uslugu na zadovoljstvo svojih korisnika i da stvorimo ambijent u kome će se oni osjećati kao kod kuće. Nastojaćemo da stvorimo toplinu i ljubav poput porodične, kako bi svaki trenutak koji naši korisnici provedu u Domu za njih predstavljao uživanje.
slide1.jpeg
JU Dom starih „Nikšić“

Naša vizija je da utičemo na stvaranje pozitivnih promjena u društvu kada je riječ o starosti i starenju. Kao što kaže naš akademik Dušan Kosović, "nema razloga da se na starost gleda kao na apsolutni diskontinuitet sa mladošću".
slajd3.png
Mi smo tu za Vas!
previous arrow
next arrow

Dobrodošli

👴🏻👵🏻❤️ Međunarodni dan starijih osoba, 1. oktobar, smo obilježili učešćem na Senior festu u Podgorici. Tom prilikom naši korisnici su učestvovali u aktivnostima i lijepom druženju, dok su drugi korisnici ostali u domu i imali posjetu naših malih sugrađana koji su došli da obilježe njihov dan. Veliku zahvalnost dugujemo Domu starih “Podgorica” i nadamo se da ćete uskoro i vi biti naši gosti!

Iskoristili smo lijepo i sunčano vrijeme, kada smo sa našim korisnicima organizovano išli na izlet. Grupa od 30 korisnika je posjetila restoran "Krupac", u prelijepom prirodnom ambijentu nedaleko od grada.

Budući da priroda pozitivno utiče na raspoloženje, mi smo iskoristili sunčan dan, uživajući, uz puno pozitivnih vibracija.

JU Dom starih ,,Nikšić" uručena je izuzetno vrijedna donacija koju čini medicinska oprema u vrijednosti 19.841.e.  Ista se sastoji od 20 komada invalidskih kolica, 5 komada toaletnih kolica, jednog šestokanalnog ekg aparata, jednog  autoklava, jednog defibrilatora, jednog oximetra i jednog aparata  za terapiju laserom.

Riječ je projektu ,,Podrška dostojanstvenom starenju", čiji je nosilac NVO socijalna pravda a donatori Humanitarna organizacija Crkva Isusa Hrista svetaca poslednjih dana u Crnoj Gori.

Donator je  Crkva Isusa Hrista svetaca poslednjih dana u Crnoj Gori, čijim se predstavnicima,  Mike & Ruth-ann Martin, ovim putem najsrdačnije zahvaljujemo.

Ova vrijedna donacija će veoma doprinijeti  unapredjenju kvaliteta života naših korisnika. Osim što se navedenim humanim gestom od strane donatora popravilo materijalno stanje Doma, isti je  izmamio osmjehe na licima naših korisnika, jer predstavlja pravi primjer kako bi svi oni koji su u mogućnosti trebalo da pomažu najranjivijoj populacijI.

Zbog toga pažnja i saosjećanje koje je Crkva Isusa Hrista svetaca poslednjih dana u Crnoj Gori pokazala prema našim korisnicima imaju poseban značaj.

Dom je ustanova otvorena za saradnju sa svim međunarodnim i drugim organima, organizacijama i udruženjima koje mogu dati svoj doprinos da se na brži i efikasniji način realizuju mnoge programske aktivnosti, a čiji je krajnji cilj ostvarivanje interesa starijih osoba  za njihovo puno i aktivno učestvovanje u svim oblastima društvenog života.

Direktorica  Anđela Lalatović izrazila je veliku zahvalnost na  uručenoj donaciji, ističući da je ona usmjerena na pravu adresu, jer će umnogome  doprinijeti  poboljšanju kvaliteta  zdravstvene zaštite korisnika Doma.

Nadamo se da će ljudi dobre volje i dalje pružati nesebičnu podršku u našem svakodnevnom radu.

Naša ustanova polako broji značajan broj prijatelja donatora. Takva je i MZ Uzdomir koja je našim korisnicima obezbjedila 2 klime koje će biti montirane na odjeljenima palijativne njege i gerijatrije, tako da budu dostupne što većem broju korisnika, postavkom u dnevne boravke ili druge zajedničke prostorije u kojima borave korisnici. Pored toga, donirali su nam projektor i platno koje ćemo iskoristiti na najbolji mogući način za potrebe naših korisnika.

Ova donacija ima za cilj da unaprijedi kvalitet boravka korisnika u ustanovi socijalne zaštite.

Veliku zahvalnost dugujemo predsjedniku mjesne zajednice Uzdomir, gospodinu Danilu Kilibardi.

Socijalna služba daje veoma bitan pečat sveukupnog doživljaja korisnika kako o sebi, tako i o životu u domu. Zaposleni u službi se svakodnevno zalažu za promjene i poboljšanja u cilju ostvarivanja najveće dobrobiti naših korisnika, nastojeći zadovoljiti njihove potrebe u što većoj mjeri. Nastoje da individualno procjene potrebe i mogućnosti korisnika, prema zdravstvenom stanju, sklonostima, interesovanjima, očekivanjima i potrebama, i na osnovu toga organizuju aktivnosti i sadržaj radno-okupacione terapije.  

Svakog korisnika podstiču na očuvanje i razvijanje funkcionalnih sposobnosti potrebnih za kvalitetno funkcionisanje u novom okruženju. Nastoje da  integrišu sve korisnike u aktivnosti kako bi se osjećali prihvaćeno, sigurno i zadovoljno, ali i lakše prilagodili na novu sredinu i ljude oko sebe. 

Radi postizanja što boljeg i kvalitetnijeg života, a obzirom na specifične potrebe, stručni radnici i saradnici svakodnevno osmišljavaju aktivnosti kako za nove tako i za već adaptirane korisnike. Pažljivim promišljanjem i planiranjem kreiraju aktivnosti iz područja zadovoljavanja potrebe za zabavom, edukacijom, kreativnim izražavanjem, rekreacijom i dr. Obilježavaju se važni datumi i manifestacije radi očuvanja običaja i međusobnog druženja i uveseljavanja korisnika. 

Planine su uvijek privlačile posebnu pažnju. Njihovo veličanstvo, razmjera i mirna atmosfera koja zauvijek vladaju zauvijek ostaju u sjećanju osobe koja je imala sreće da barem jednom u životu posjeti takva nevjerovatna mjesta. 

Dom starih Nikšić i lokalna Turistička organizacija postavili su temelj za buduću saradnju prvom zajedničkom aktivnošću – jednodnevnim druženjem na izletištu Kapetanovog jezera. Time je zvanično počela realizacija planiranih aktivnosti koje imaju za cilj da kroz promociju turističkih potencijala Nikšica približe njegove prirodne ljepote korisnicima usluga Doma starih ,,Nikšić” kao i korisnicima usluge dnevni boravak za starije ,doprinoseći na taj način kvalitetu života osoba treće dobi. Korisnici su u pratnji zaposlenih i direktorice Anđele Lalatović  uživali u prelijepom prirodnom okruženju a obišli su i crkvu Svetog Ilije, koja se nalazi u neposrednoj blizini jezera.  

Čitanjem možemo naučiti puno, čitanje nas vodi u druge svjetove, čitanjem postajemo bolji ljudi. Čitanje doprinosi jačanju mentalnih kapaciteta i funkcija, obogaćuje slobodno vrijeme i predstavlja svojevrsnu terapiju što je od posebnog značaja za stariju populaciju. Prijatelji JU Dom starih Nikšić pomogli su u formiranju bibliotečkog fonda tako što su donirali određeni broj knjiga raznih sadržaja, uključujući beletristiku, školsku lektiru, naučnu i stručnu građu, udžbenike i druge srodne publikacije. Ova odluka je dokaz njihove posvećenosti, saradnje i podrške djelatnosti JU Dom starih "Nikšić", uz želju za naš srećan i uspješan  rad. 

Zahvalnost dugujemo: 

- Nacionalnoj biblioteci Crne Gore ,,Đurđe Crnojević” na donaciji od 180 knjiga;

- Matici crnogorskoj na donaciji od 52 knjige;

- Karver knjižari na donaciji od 15 knjiga;

- NVO Društvu prijatelja biblioteke ,,Njegoš” na donaciji od 13 knjiga;

- Umjetniku g-dinu Mišu Vemiću na donaciji od 20 knjiga;

- Našim sugrađanima na donaciji od 115 knjiga;

- Zaposlenima JU Dom starih ,,Nikšić” na donaciji od 130 knjiga.

Koliko su porodične veze važne pokazali su dirljivi momenti susreta naše korisnice Razije sa njenim najbližima. Posebno nas raduje činjenica da možemo makar povremeno biti svedoci ovakvih događaja, jer ono što uz njih doživimo ostaje urezano u svima nama kao najljepši dio našeg poziva. 

U periodu od 22 do 23. juna 2023. godine u prostorijama Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu, psihološkinja Jelena Kovačević i socijalna radnica Ivana Vučković  realizovale su akreditovani program obuke "Komunikacija sa starijim osobama", čiji su i autori.

Opšti cilj programa obuke bio je upoznavanje polaznika sa teoretskim osnovama, ali i unapređenje praktičnih vještina u upotrebi neverbalne i verbalne komunikacije u procesu njege starijih osoba. Program obuke se odnosio na integraciju zakonodavnog okvira, stručnih i naučnih saznanja i prakse, a usmjeren je na kontinuirani profesionalni razvoj stručnjaka iz socijalne zaštite kao i pružanje podrške odraslim i starijim osobama u socijalnoj zaštiti. Obuci su prisustvovali  zaposleni iz naše ustanove, radno-okupacioni terapeut Ivan Barović i stručna radnica na pravnim poslovima Vesna Dragnić, kao i predstavnici državnih institucija i nevladinih udruženja. Učesnicima se zahvaljujemo na aktivnom učešću i radujemo se realizaciji novih obuka u narednom periodu.

U sklopu obilježavanja Nedjelje Crvenog Krsta, organizovano je druženje korisnika Doma starih ,,Nikšic" i Kluba za starija lica. Budući da priroda pozitivno utiče na raspoloženje naši korisnici su i ovaj sunčani dan proveli uživajući u izuzetno lijepom prirodnom okruženju,uz cvrkut ptica, roštilj i druženje u Eko parku ,,Blace". Nakon ručka, uslijedila je šetnja, a bile su tu i karte, šah, domine. Na veliko oduševljenje korisnika, Radovan iz NVU ,,Impuls" zapjevao je uz zvuke gusala. Najsrdačnije se zahvaljujemo Crvenom krstu Nikšić kao i volonterima NVU ,,Impuls" koji su učinili da i ovaj dan bude poseban za naše korisnike. Ovaj gest je humanost na djelu koji može poslužiti drugima kao primjer pažnje za naše starije.

Registarski podaci

Žiro-račun: 535-20006-07

PIB: 03326314

 

Nikšić

Adresa

Ul. Trebješka b.b

81400, Nikšić

Crna Gora

Posjetioci

Montenegro 80.3% Montenegro
United States 7.0% United States
Serbia 3.8% Serbia
China 1.3% China
Bosnia and Herzegovina 1.3% Bosnia and Herzegovina

Ukupno:

53

Zemalja
026085
Danas: 8
Juče: 27
Ove nedelje: 216
Ovog mjeseca: 71