slajd2.png
JU DOM STARIH "NIKŠIĆ"
slide9-01.jpg
JU Dom starih „Nikšić“

Naša misija je da pružimo kvalitetnu uslugu na zadovoljstvo svojih korisnika i da stvorimo ambijent u kome će se oni osjećati kao kod kuće. Nastojaćemo da stvorimo toplinu i ljubav poput porodične, kako bi svaki trenutak koji naši korisnici provedu u Domu za njih predstavljao uživanje.
slide1.jpeg
JU Dom starih „Nikšić“

Naša vizija je da utičemo na stvaranje pozitivnih promjena u društvu kada je riječ o starosti i starenju. Kao što kaže naš akademik Dušan Kosović, "nema razloga da se na starost gleda kao na apsolutni diskontinuitet sa mladošću".
slajd3.png
Mi smo tu za Vas!
previous arrow
next arrow

Dobrodošli

Dana 20. januara 2023. godine na gradilištu kompleksa Doma starih "Nikšić" izvršena je primopredaja izvedenih radova na objektima pod Trebjesom, između investitora i izvođača radova. Radovi na objektima su prethodno prošli tehnički prijem i za njihovo korišćenje je pribavljena upotrebna dozvola.

Primopredaji su prisustvovali predstavnici Ministarstva rada i socijalnog staranja, Opštine Nikšić, JU Dom starih ,,Nikšić“  i predstavnici izvođača.

Ovim su se stekli uslovi da Dom podnese zahtjev za izdavanje licence za obavljanje djelatnosti, a u dogledno vrijeme očekuje se i zvanično svečano otvaranje ove ustanove.

Viševjekovna tradicija organizovane brige o starima i nemoćnima je mjera humanosti i zrelosti jednog društva. Dom starih "Nikšić" nastaviće ovu tradiciju, tako što će implementirati savremene standarde u sve kompleksniju i zahtjevniju problematiku koju podrazumijeva sintagma "briga o starima".

U Domu će se uvažavati i primjenjivati pravilo da proces starenja ne smije biti pasivan, već sadržan u plemenitosti, kulturi i kultivisanosti.

U okviru nadležnosti nastavićemo sa vršenjem poslova procjene potencijalnih korisnika, njihovih potreba, priprema za smještaj u Dom, kao i sa planiranjem potrebnih usluga i svih drugih aktivnosti u svrhu što ranijeg otvaranja za prijem prvih korisnika.

U susret Novoj godini zaposleni u JU Dom starih "Nikšić" posjetili su Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju, sa namjerom da korisnike obraduju novogodišnjim paketićima. Na njihovim licima vidna je bila sreća i oduševljenje. Neskrivenom radošću korisnika stvorena je prijatna atmosfera koja se prenijela i na naše zaposlene. Predstavnici Dnevnog centra su se od srca zahvalili na izdvojenim sredstvima, dobroj volji i senzibilitetu koji su naši zaposleni pokazali i ovog puta prema djeci sa smetnjama u razvoju. Mi zahvaljujemo njima, jer su nam pomogli i pružili mogućnost da ove novogodišnje praznike mališanima uljepšamo i upotpunimo prigodnim poklonima. Osmjeh na njihovim licima je najveća satisfakcija za nas.

 

 

JU Dom starih ,,Nikšić“ u saradnji sa Centrom za socijalni rad za opštine Nikšić, Plužine i Šavnik, uz finansijsku podršku Ministarstva rada i socijalnog stranja i UNDP-a, od 09.decembra realizuje projekat pružanja usluge dnevnog boravka za starije u Nikšiću. Sa zadovoljstvom pozdravljamo odluku ponovnog pokretanja rada dnevnih boravaka u mnogim gradovima Crne Gore, među kojima je i Nikšić, i radujemo se očekivano pozitivnim ishodima i efektima rada istih.

Činjenica je da danas imamo porodice koje podrazumijevaju i po tri različite generacije koje žive pod istim krovom. Često oba roditelja tokom dana rade, a djeca idu u školu. Porodice imaju potrebu da starijeg člana ne ostavljaju samog kući, kako zbog zdravstvenog stanja, tako i prepreka koje sa sobom nosi starenje. Zbog toga su dnevni boravci od velikog značaja za populaciju treće dobi.

Usluge dnevnog boravka predviđene su za osobe koje imaju 65 godina ili više. Korisnici kojima je potreban ovaj vid podrške, pravo na uslugu mogu ostvariti podnošenjem zahtjeva nadležnom centru za socijalni rad.

Usluga dnevnog boravka biće dostupna radnim danima i obuhvataće sledeće aktivnosti:

 • pomoć u ostvarivanju socijalno-zaštitnih prava,
 • organizovanje sportskih i kulturnih dešavanja,
 • organizovanje društvenih igara u okviru boravka (šah, domine, pikado, ručni radovi),
 • edukativne radionice na temu prava ovog dijela populacije,
 • dnevno posluženje (čaj, kafa, sok, kisjela voda, voda...),
 • svakodnevnu psihosocijalnu podršku i pomoć,
 • pružanje sitnih medicinskih usluga (mjerenje pritiska i šećera u krvi).

Otvaranjem Dnevnih boravaka za starija lica u Nikšiću nastoji se poboljšati kvalitet života starijih u ovoj opštini, a teži se i podsticanju razvoja praktičnih vještina korisnika kako bi se koristeći sopstvene potencijale osnažili za samostalan život. Na ovaj način im se pruža prilika da u granicama svojih mogućnosti doprinose unapređenju socijalnog ambijenta u Opštini Nikšić.

Socijalna radnica Ivana Vučković i psihološkinja Jelena Kovačević zaposlene u JU Dom starih "Nikšić" su autorke obuke pod nazivom "Komunikacija sa starijim osobama" koja je uspješno akreditovana od strane Zavoda za socijalnu i dječiju zaštitu. Smatramo da će obuka biti sadržajna i zanimljiva, ali i da će pomoći stručnim radnicima, saradnicima i svim zainteresovanim licima u sticanju potrebnih znanja i vještina za rad sa ovim dijelom populacije.

Itekako je bitno postojanje ove vrste usluge, čiji je opšti cilj usmjeren na unapređenje socijalne zaštite starijih lica, sa integrisanim uslugama i podrškom radi očuvanja i poboljšanja kvaliteta njihovog života. Ovom vrstom usluge omogućava se našim starijim da ostanu aktivni članovi društva koliko god je to moguće obezbjedivši im potpunu socijalnu integraciju. Starijoj osobi treba pristupiti bez predrasuda, uz puno poštovanje njene ličnosti i sa mnogo razumijevanja za njene potrebe i teškoće.

Obuka će nama pomoći da:

 • poboljšamo profesionalni stil rada, kvalitet istog i da ostvarimo značajna postignuća,
 • unaprijedimo odnos prema korisniku usluga kao i ustanovi,
 • savladamo opterećenja u stručnom radu,
 • konstruktivno preispitujemo praksu u sopstvenom interesu, kao i u interesu kolega i same ustanove.

Na ovaj način se povećavaju prilike za razmjenu iskustava, učenje i napredak. Obuka uključuje sistemsku perspektivu i zajedničko stvaranje novog sadržaja. Cilj je nadmašivanje postojećih kapaciteta i podstrek učesnicima da hrabro koračaju putem kojim ranije nijesu išli.

Nadamo se da će obuka umnogome unaprijediti rad u našoj ustanovi i stvoriti pogodno tlo za kvalitetno pružanje usluge smještaja, ali i ojačati profesionalni identitet naših profesija. Kako je govorio Nelson Mendela "obrazovanje je najmoćnije oružje koje možete upotrijebiti da promjenite svijet".

CV - Ivana Vučković.pdf

CV - Jelena Kovačević.pdf

 

U organizaciji NVO Adra iz Podgorice, dvije radno-okupacione saradnice uspješno su završile kurs heklanja. Isti se sastojao od osam časova u trajanju od po dva sata. Tokom trajanja kursa, zaposlene su imale priliku da se upoznaju sa osnovama heklanja kao i priborom i materijalima za heklanje. Uspješno su savladale tehnike potrebne za izradu upotrebno-dekorativnih i odjevnih  predmeta, savladale filet heklanje, kružno heklanje, heklanje kvadrata, čitanje šeme, povezivanje motiva u cjelinu. Stečeno znanje primjeniće praktično kroz izradu različitih predmeta u radu sa korisnicima. Stekle su znanja i vještine za heklanje raznih predmeta, a sve u cilju što kvalitetnijeg organizovanja aktivnosti dnevnog života za buduće korisnike  JU Doma starih ,,Nikšić” u okviru radno-okupacione terapije. Planske, organizovane i osmišljene radno-okupacione aktivnosti, omogućiće našim korisnicima da se osjećaju korisno i da vide rezultate svog rada.

U Zavodu za socijalnu i dječiju zaštitu je 22. i 24. novembra 2022. godine realizovana obuka za primjenu tehnika programa "GRABFIPS" u radu sa osobama oboljelim od demencije. Istu su održali psihološkinja Biljana Cimbaljević i fizioterapeut Emil Luković koji su zaposleni u Domu starih "Grabovac" gdje aktivno sprovode pomenuti program.

Obuka je doprinijela sticanju novih znanja i vještina koja omogućavaju psihofizičku stimulaciju korisnika i pomažu mu da samostalnije funkcioniše, naglasila je značaj multidisciplinarnog pristupa stručnjaka koji se bave pitanjem demencije, ali i pomogla u prepoznavanju individualnih potreba korisnika.

Učešće u obuci ispred Doma starih "Nikšić" uzeli su radno-okupacioni terapeut Ivan Barović, psihološkinja Jelena Kovačević, socijalna radnica Ivana Vučković i fizioterapeuti Miloš Pejović i Dijana Đurđevac.

Nakon završenog programa obuke naši zaposleni su osposobljeni da:

 • razumiju i primjenjuju program u direktnom radu sa korisnikom,
 • primjenjuju određene specifične metode i tehnike rada neophodne u radu sa licima oboljelim od demencije,
 • razumiju potrebe korisnika i postupaju u njihovom najboljem interesu,
 • prepoznaju kapacitete korisnika koji mogu biti značajni u svakodnevnom funkcionisanju i povećanju kvaliteta života osoba oboljelih od demencije.

 

JU Dom starih ''Nikšić'' i JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju i osobe sa invaliditetom Nikšić potpisali su sporazum o saradnji na realizaciji stručnog usavršavanja i obavljanja praktičnog rada zaposlenih. Saradnja strana potpisnica zasnivaće se na principu transparentnosti, dobre prakse, odgovornosti, razumijevanja, u cilju  održanja i unapređenja  profesionalnih kompetencija zaposlenih za obavljanje poslova  u nadležnosti ustanova. Saradnja, takođe podrazumijeva  realizaciu stručnog usavršavanja zaposlenih iz Doma starih ''Nikšić'' i obavljanje praktičnog rada u  JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju i osobe sa invaliditetom.

Sporazum  će omogućiti stručnim radnicima, stručnim saradnicima i saradnicima iz Doma starih "Nikšić" da borave u JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju i osobe sa invaliditetom Nikšić  kako bi na osnovu uvida u neposredan rad sa korisnicima  i razmjenu iskustva mogli dodatno da se edukuju.

Dana 24.11.2022.godine, strane potpisnice još jednom su potvrdile spremnost i otvorenost za unapređenje saradnje u cilju kontinuiranog poboljšanja kvaliteta rada primjenjujući osnovne principe socijalne zaštite.

 

 

Direktorica JU Dom starih "Nikšić" mr Anđela Lalatović prisustvovala je dvodnevnoj obuci pod nazivom "Strategija uvezivanja programa smanjenja štete i sistema socijalne i dječije zaštite: obuka za stručne radnike/ce i saradnike/ce u Crnoj Gori" koju je realizovala NVO Juventas.

Obuka je omogućila usvajanje novih znanja o programu smanjenja štete, nacionalnom strateškom i pravnom okviru koji se odnosi na ovu oblast, kao i dosadašnjoj praksi u Crnoj Gori; podsticanje razmišljanja o tome kako stereotipi i predrasude utiču na formiranje slike o sebi i drugima, kao i njihovom uticaju na ponašanje i praksu ali i stvaranje profesionalne, a samim tim i društvene klime u kojoj će svaka osoba uživati poštovanje, bez obzira na bilo koje lično svojstvo.

Svi polaznici obuke bili su saglasni da se mora raditi na smanjenju zdravstvenih, ekonomskih i socijalnih posledica koje mogu nastati uzimanjem droge. Moramo podići svijest o izazovima sa kojima se sreću osobe koje koriste droge i koje pružaju seksualne usluge, bivši zatvorenici/e, ali i raditi na smanjenju njihove društvene marginalizacije, kao i na stvaranju uslova za spremniji i otvoreniji stručni dijalog o svim izazovima na koje zajednica koja targetira program smanjenja štete nailazi u svakodnevnom funkcionisanju, te zajednički pronalaziti adekvatna i održiva rešenja.

Dana 14.11.2022.godine medicinske sestre JU Dom starih “Nikšić” pohađale su jednodnevnu  obuku za pružanje prve pomoći. Ista je realizovana u prostorijama  Crvenog krsta Nkšić. Cilj obuke bio je  sticanje znanja i vještina, kao i upoznavanje sa tehnikama i postupcima u pružanju prve pomoći, kako bi se zaposleni osposobili da reaguju u slučaju naglog pogoršanja zdravstvenog stanja korisnika. Neke od tema koje su se obrađivale tokom  obuke bile su: procjena situacije, prvi pregled, provjera svijesti i disanja, prva pomoć u slučaju srčanog i moždanog udara, gušenja, epilepsije, masaža srca i vještačko disanje (KPR).

Predavanje je bilo izuzetno korisno i svi učesnici zasigurno su uspjeli da obogate svoje  postojeće  znanje, i dobiju nove informacije koje će im ubuduće biti od velike koristi u radu sa korisnicima JU Dom starih ,,Nikšić”.  Nakon uspješno završene obuke polaznici su dobili odgovarajuće sertifikate o učešću.

U periodu od 11.11.2022.god. do 14.11.2022.godine zaposleni u našoj ustanovi (psiholog, radno-okupacioni terapeut i njegovateljica) svakodnevno su pružali podršku kolegama iz JU Dom starih „Pljevlja“ u obavljanju aktivnosti brige i njege o korisnicima. Rad u domu  za njih je bio od velikog  značaja prije svega zbog sticanja dodatnog iskustva, ali i usvajanja novih znanja i vještina. Nadamo  se da će se saradnja između dvije ustanove nastaviti i u buduće, na obostrano zadovoljstvo i napredak kako zaposlenih, tako i korisnika usluga  čijem kvalitetu života doprinosi  profesionalni i humani angažman.

Registarski podaci

Žiro-račun: 535-20006-07

PIB: 03326314

 

Nikšić

Adresa

Ul. Trebješka b.b

81400, Nikšić

Crna Gora

Posjetioci

Montenegro 79.4% Montenegro
United States 10.0% United States
Serbia 3.1% Serbia
Germany 1.2% Germany
Bosnia and Herzegovina 1.1% Bosnia and Herzegovina

Ukupno:

42

Zemalja
018233
Danas: 25
Juče: 64
Ove nedelje: 89
Ovog mjeseca: 1,370