Vrijeme posjete korisnicima čet-ned: 10-12h i 14-18h
slajd2.png
JU DOM STARIH "NIKŠIĆ"
slide9-01.jpg
JU Dom starih „Nikšić“

Naša misija je da pružimo kvalitetnu uslugu na zadovoljstvo svojih korisnika i da stvorimo ambijent u kome će se oni osjećati kao kod kuće. Nastojaćemo da stvorimo toplinu i ljubav poput porodične, kako bi svaki trenutak koji naši korisnici provedu u Domu za njih predstavljao uživanje.
slide1.jpeg
JU Dom starih „Nikšić“

Naša vizija je da utičemo na stvaranje pozitivnih promjena u društvu kada je riječ o starosti i starenju. Kao što kaže naš akademik Dušan Kosović, "nema razloga da se na starost gleda kao na apsolutni diskontinuitet sa mladošću".
slajd3.png
Mi smo tu za Vas!
previous arrow
next arrow

Dobrodošli

Zaposleni JU Dom starih „Nikšić“, 27. i 28. marta, pohađali su obuku za upotrebu Informacionog sistema socijalnog staranja (ISSS), u organizaciji UNDP-a, Ministarstva rada i socijalnog staranja i S&T. Moderan informacioni sistem u službi je boljeg kvaliteta usluge u ustanovama socijalne zaštite i pruža mogućnost povezivanja ustanove i centara za socijalni rad koji će putem istog upućivati zahtjeve za smještaj. Kroz sistem se vode svi poslovni procesi, koji uključuju kompletan djelokrug rada socijalne, medicinske i pravne službe, apoteku, blagajnu, portirnicu, upravljanje smještajnim kapacitetima ustanove, statistiku, itd.

Korisnici su se uspješno adaptirali na kolektivni smještaj. „Na čvrstoj stijeni gradi dom.“

Radno-okupaciona saradnica Dijana Šturanović je zajedno sa korisnicima obišla pećinu na Trebjesi.
Korisnici su uživali tokom prvih proljećnih dana.

 

U organizacionom sistemu, JU Dom starih Nikšić pokazuje spremnost da razvija i implementira Sistem menadžmenta kvalitetom (QMS), čime smo pokazali sposobnost da dosledno pružamo usluge korisnicima uz stalno poboljšavanje njihovog kvaliteta. Na taj način povećavamo zadovoljstvo korisnika i drugih zainteresovanih strana, istovremeno ispunjavajući zahtjeve važeće zakonske regulative.

Sistem menadžmenta kvalitetom razvijen je implementacijom svih zahtjeva standarda MEST EN ISO 9001:2016 u sve procese i organizacione djelove našeg organizacionog sistema. ISO 9001 – Sistem menadžmenta kvalitetom je međunarodni standard koji specificira zahtjeve za sistem menadžmenta kvalitetom usluge ili proizvoda u poslovnoj organizaciji koje organizacija mora ispuniti da bi uskladila svoje poslovanje sa međunarodno priznatim normama.

Osnovno opredjeljenje ustanove je da uvođenjem i neprekidnim unapređivanjem Sistema menadžmenta kvalitetom ostvari visok kvalitet usluga kao garanciju uspješnog poslovanja i zadovoljnih korisnika.

Pored toga, naša ustanova primjenjuje i HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) ima za cilj da poveća svjesnost i odgovornost svih učesnika, da osigura zdravstvenu bezbjednost u svakom dijelu procesa distribucije i proizvodnje hrane, kako bi se na taj način osiguralo da hrana koju konzumira krajnji potrošač bude bezbjedna za njegovo zdravlje.

Politika Sistema menadžmenta kvalitetom je donešena saglasnošću i učešćem cijelog tima, što podrazumijeva da se svaka rečenica diskutovala, a najbolja rešenja su usvojena – dokaz za to su uručeni sertifikati.

Korisnici svoje slobodno vrijeme provode uz društvene igre i duge aktivnosti koje realizuju radno-okupacioni terapeut Ivan Barović i radno-okupacioni saradnici Dejan Todorović, Dijana Šturanović i Nevenka Jovanović. Sa rastom broja korisnika organizovaće se i razna takmičenja i radionice.

U našem domu su realizovani prvi individualni razgovori i druženja sa našim korisnicima. Naši korisnici iskazuju zadovoljstvo i sreću zbog osoblja, pružene usluge i posvećenosti. Nadamo se da ćemo opravdati njihova očekivanja i u budućnosti. Mi smo tu za njih!

"Sreću određuje stanje našeg duha, a ne događaji."Dalaj Lama

Terapijska zajednica je organizovana u dnevnom boravku i ujedno je bila prva terapijska zajednica u našem Domu. Prisustvovali su svi korisnici, kao i zaposleni. Istu je organizovala psihološkinja Jelena Kovačević. Korisnici su se upoznali i rekli nešto o sebi, svoje želje i očekivanja od Doma i zaposlenih. Iskazali su veliko zadovoljstvo tokom prvih dana u domu. Kažu da su se osjećali sigurno, zaštićeno i da su konačno pronašli djecu koju nikad nijesu imali (odnoseći se na zaposlene).

JU Dom starih "Nikšić" zahvaljuje roditeljima, djedovima, bakama i svim dobrim ljudima koji su omogućili da djeca i naši stariji provedu vrijeme u igri na drugačiji način. Međugeneracijsko druženje uvijek je zanimljivo i zabavno, a često i poučno. Kroz igru i druženje djeca uče od odraslih, a odrasli od djece da budu veseli bez razloga i da se mogu svom snagom zauzeti za ono što žele. Druženje se realizovalo 7. i 8. marta, a djeca su iskoristila priliku i čestitala Dan žena našim korisnicama. Sve je proteklo u ugodnom i veselom raspoloženju o čemu svjedoče i nasmijana lica na slikama.

"Ko misli da je srećan, on je zaista srećan."Jovan Dučić

NVO "Ana Đoković – in memoriam" je 8. marta donirala TV uređaj za naše korisnike. Poželjeli su im lijep boravak i život u našoj ustanovi. U ime našeg kolektiva, najsrdačnije im se zahvaljujemo i želimo uspješno poslovanje i lijepu buduću saradnju.

Registarski podaci

Žiro-račun: 535-20006-07

PIB: 03326314

 

Nikšić

Adresa

Ul. Trebješka b.b

81400, Nikšić

Crna Gora

Posjetioci

Montenegro 80.9% Montenegro
United States of America 6.1% United States of America
Serbia 4.1% Serbia
China 1.7% China
Bosnia and Herzegovina 1.2% Bosnia and Herzegovina

Broj zemalja:

55

Ukupno posjeta:
031677
Danas: 14
Juče: 14
Ove nedelje: 227
Ovog mjeseca: 431