slajd2.png
JU DOM STARIH "NIKŠIĆ"
slide9-01.jpg
JU Dom starih „Nikšić“

Naša misija je da pružimo kvalitetnu uslugu na zadovoljstvo svojih korisnika i da stvorimo ambijent u kome će se oni osjećati kao kod kuće. Nastojaćemo da stvorimo toplinu i ljubav poput porodične, kako bi svaki trenutak koji naši korisnici provedu u Domu za njih predstavljao uživanje.
slide1.jpeg
JU Dom starih „Nikšić“

Naša vizija je da utičemo na stvaranje pozitivnih promjena u društvu kada je riječ o starosti i starenju. Kao što kaže naš akademik Dušan Kosović, "nema razloga da se na starost gleda kao na apsolutni diskontinuitet sa mladošću".
slajd3.png
Mi smo tu za Vas!
previous arrow
next arrow

Dobrodošli

U Zavodu za socijalnu i dječiju zaštitu je 22. i 24. novembra 2022. godine realizovana obuka za primjenu tehnika programa "GRABFIPS" u radu sa osobama oboljelim od demencije. Istu su održali psihološkinja Biljana Cimbaljević i fizioterapeut Emil Luković koji su zaposleni u Domu starih "Grabovac" gdje aktivno sprovode pomenuti program.

Obuka je doprinijela sticanju novih znanja i vještina koja omogućavaju psihofizičku stimulaciju korisnika i pomažu mu da samostalnije funkcioniše, naglasila je značaj multidisciplinarnog pristupa stručnjaka koji se bave pitanjem demencije, ali i pomogla u prepoznavanju individualnih potreba korisnika.

Učešće u obuci ispred Doma starih "Nikšić" uzeli su radno-okupacioni terapeut Ivan Barović, psihološkinja Jelena Kovačević, socijalna radnica Ivana Vučković i fizioterapeuti Miloš Pejović i Dijana Đurđevac.

Nakon završenog programa obuke naši zaposleni su osposobljeni da:

  • razumiju i primjenjuju program u direktnom radu sa korisnikom,
  • primjenjuju određene specifične metode i tehnike rada neophodne u radu sa licima oboljelim od demencije,
  • razumiju potrebe korisnika i postupaju u njihovom najboljem interesu,
  • prepoznaju kapacitete korisnika koji mogu biti značajni u svakodnevnom funkcionisanju i povećanju kvaliteta života osoba oboljelih od demencije.

 

JU Dom starih ''Nikšić'' i JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju i osobe sa invaliditetom Nikšić potpisali su sporazum o saradnji na realizaciji stručnog usavršavanja i obavljanja praktičnog rada zaposlenih. Saradnja strana potpisnica zasnivaće se na principu transparentnosti, dobre prakse, odgovornosti, razumijevanja, u cilju  održanja i unapređenja  profesionalnih kompetencija zaposlenih za obavljanje poslova  u nadležnosti ustanova. Saradnja, takođe podrazumijeva  realizaciu stručnog usavršavanja zaposlenih iz Doma starih ''Nikšić'' i obavljanje praktičnog rada u  JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju i osobe sa invaliditetom.

Sporazum  će omogućiti stručnim radnicima, stručnim saradnicima i saradnicima iz Doma starih "Nikšić" da borave u JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju i osobe sa invaliditetom Nikšić  kako bi na osnovu uvida u neposredan rad sa korisnicima  i razmjenu iskustva mogli dodatno da se edukuju.

Dana 24.11.2022.godine, strane potpisnice još jednom su potvrdile spremnost i otvorenost za unapređenje saradnje u cilju kontinuiranog poboljšanja kvaliteta rada primjenjujući osnovne principe socijalne zaštite.

 

 

Direktorica JU Dom starih "Nikšić" mr Anđela Lalatović prisustvovala je dvodnevnoj obuci pod nazivom "Strategija uvezivanja programa smanjenja štete i sistema socijalne i dječije zaštite: obuka za stručne radnike/ce i saradnike/ce u Crnoj Gori" koju je realizovala NVO Juventas.

Obuka je omogućila usvajanje novih znanja o programu smanjenja štete, nacionalnom strateškom i pravnom okviru koji se odnosi na ovu oblast, kao i dosadašnjoj praksi u Crnoj Gori; podsticanje razmišljanja o tome kako stereotipi i predrasude utiču na formiranje slike o sebi i drugima, kao i njihovom uticaju na ponašanje i praksu ali i stvaranje profesionalne, a samim tim i društvene klime u kojoj će svaka osoba uživati poštovanje, bez obzira na bilo koje lično svojstvo.

Svi polaznici obuke bili su saglasni da se mora raditi na smanjenju zdravstvenih, ekonomskih i socijalnih posledica koje mogu nastati uzimanjem droge. Moramo podići svijest o izazovima sa kojima se sreću osobe koje koriste droge i koje pružaju seksualne usluge, bivši zatvorenici/e, ali i raditi na smanjenju njihove društvene marginalizacije, kao i na stvaranju uslova za spremniji i otvoreniji stručni dijalog o svim izazovima na koje zajednica koja targetira program smanjenja štete nailazi u svakodnevnom funkcionisanju, te zajednički pronalaziti adekvatna i održiva rešenja.

Dana 14.11.2022.godine medicinske sestre JU Dom starih “Nikšić” pohađale su jednodnevnu  obuku za pružanje prve pomoći. Ista je realizovana u prostorijama  Crvenog krsta Nkšić. Cilj obuke bio je  sticanje znanja i vještina, kao i upoznavanje sa tehnikama i postupcima u pružanju prve pomoći, kako bi se zaposleni osposobili da reaguju u slučaju naglog pogoršanja zdravstvenog stanja korisnika. Neke od tema koje su se obrađivale tokom  obuke bile su: procjena situacije, prvi pregled, provjera svijesti i disanja, prva pomoć u slučaju srčanog i moždanog udara, gušenja, epilepsije, masaža srca i vještačko disanje (KPR).

Predavanje je bilo izuzetno korisno i svi učesnici zasigurno su uspjeli da obogate svoje  postojeće  znanje, i dobiju nove informacije koje će im ubuduće biti od velike koristi u radu sa korisnicima JU Dom starih ,,Nikšić”.  Nakon uspješno završene obuke polaznici su dobili odgovarajuće sertifikate o učešću.

U periodu od 11.11.2022.god. do 14.11.2022.godine zaposleni u našoj ustanovi (psiholog, radno-okupacioni terapeut i njegovateljica) svakodnevno su pružali podršku kolegama iz JU Dom starih „Pljevlja“ u obavljanju aktivnosti brige i njege o korisnicima. Rad u domu  za njih je bio od velikog  značaja prije svega zbog sticanja dodatnog iskustva, ali i usvajanja novih znanja i vještina. Nadamo  se da će se saradnja između dvije ustanove nastaviti i u buduće, na obostrano zadovoljstvo i napredak kako zaposlenih, tako i korisnika usluga  čijem kvalitetu života doprinosi  profesionalni i humani angažman.

U ime budućih korisnika i zaposlenih JU Dom starih „Nikšić“ izražavamo veliku zahvalnost gospođi Miroslavki Miri Krivokapić na velikodušnoj donaciji i iskazanom senzibilitetu prema starim osobama. Gospođa Mira je donirala dvije prelijepe sadnice sobnog cvijeća kako bi našim korisnicima uljepšala ambijent u kojem će boraviti. Svaka donacija je korisna i vrijedna, i to ne samo zbog njene materijalne vrijednosti, već što se Doma i korisnika sjete dobri ljudi, čija humanost može poslužiti i drugima za primjer. Ovaj humani gest, pažnja i saosjećanje sa našim budućim  korisnicima je posebna vrijednost za nas. Naša ustanova njeguje punu otvorenost i spremnost za svaki vid saradnje koji doprinosi  kvalitetnijem životu starih osoba.

Uvažavanje i razumijevanje starijih osoba temelj je svakog razvijenog društva, zato im pokažimo koliko nam znače i brinimo o njima.

viber image 2022 10 21 09 51 48 685U periodu od 10. do 14. oktobra 2022. godine socijalna radnica i njegovateljica JU Dom starih ,,Nikšić” pomagale su kolegama Doma starih ,,Pljevlja” u obavljanju svakodnevnih aktivnosti, pružajući adekvatnu uslugu brige i njege korisnicima.

Socijalna radnica je  učestvovala u realizaciji svih aktivnosti koje se tiču poslova službe za socijalni rad, dok je njegovateljica  pružala korisnicima najbolju moguću podršku u pogledu lične higijene, pri hranjenju i tokom njihove svakodnevne rutine.

Zaposleni u Domu starih ,,Pljevlja” bili su prisutni u svakom trenutku u svim aktivnostima koje su zajedno sprovodili. Saradnja je realizovana na obostrano zadovoljstvo  i uz želju za nastavkom iste. Ovakav vid angažovanja je bio izuzetno produktivan i pomogao je zaposlenima Doma starih ,,Nikšić”  u sticanju novih znanja i iskustava koje će  svakako implementirati prilikom rada.

Zaposleni su se i ovom prilikom  uvjerili u to da rad sa starijima mora biti ispunjen sa mnogo ljubavi, strpljenja i razumijevanja, kako bi  korisnici znali da su i dalje uvaženi i poštovani. Prihvatanje i razumijevanje osjećanja starije osobe i pozitivan pristup, uz uvažavajući odnos prema njihovim potrebama, često je dragocjenije od svega što učinimo za njih.

Dana 12.10.2022. godine, u Podgorici je održan sastanak zaposlenih JU Dom starih “Nikšić”, JU Dom starih “Podgorica“, JU Dom starih „Bijelo Polje“, JU Dječji dom „Bijela“, JU Zavod „Komanski most“ i JU Centar „Ljubović“. Ispred ustanova prisustvovali su zaposleni iz službi za finansijsko - računovodstvene poslove i kuhinjskih službi sa predstavnikom firme ACME iz Podgorice, u cilju nadogradnje softvera Online knjigovodstveni sistem (OKS).

Na sastanku je prikazano softversko rješenje koje će omogućiti unos normativa za ishranu korisnika, a date su i određene sugestije za dalje unaprijeđenje pomenutog softvera.

Implementacija predstavljenog rješenja će olakšati praćenje stanja zaliha, kontrolu potrošnje, kao i stvarne potrebe za nabavkom određenih sirovina.

01.10.2022. godine obilježeno je 75 godina rada JU Dom starih ,,Grabovac” Risan. Na svečanosti koja je upriličena ovim povodom, govorili su  V.D. direktorica  Aleksandra Docevski, ministar rada i socijalnog staranja Admir Adrović, socijalni radnik Zoran Vukićević, sveštenik kotorske biskupije Don Srećko Majić, profesor FPN doc.dr Uglješa Janković i prof.dr. Aleksandra Milićević Kalašić.

Jubilej je obilježen svečanom akademijom. Bila je to prilika da se sagleda razvojni put, dostignuti nivo pružanja usluga kao i projekcije razvoja ustanove. Konstatovano je da je postignut veliki napredak u svim segmentima rada, što su i ocjene mnogih relevantnih međunarodnih organizacija koje se bave zaštitom  starijih osoba i promocijom njihovih prava. Ministar rada i socijalnog staranja Admir Adrović najavio je podršku ministarstva pri izgradnji novog objekta za smještaj korisnika. Zahvalio se osoblju koje je u vremenu pandemije korona virusa požrtvovano radilo u izuzetno teškim uslovima. V.D. direktorica Doma Aleksandra Docevski, istakla je da je od prvog dana Dom prolazio kroz različita iskušenja i izazove, dok danas predstavlja jednu od vodećih ustanova iz oblasti socijalne i dječje zaštite. Profesor na Fakultetu političkih nauka u Podgorici, prof. dr Uglješa Janković istakao je da ta ustanova od svog osnivanja ima izuzetnu saradnju sa Domom starih ,,Grabovac” i to prvenstveno na polju implementacije studentskih praksi. Reformom  Univerziteta Crne Gore kroz integraciju nastavnih praksi  Janković je istakao  da je Dom starih u Risnu jedna od nastavnih baza kada je u pitanju sistem socijalne i dječije zaštite. Na kraju se prisutnima obratila prof.dr. Aleksandra Milićević Kalašić koja je naglasila da nema zdravlja bez mentalnog zdravlja, koje je inače uslov kvaliteta života u starosti. Ispred JU Dom starih ,,Nikšić” događajima povodom svečanosti  prisustvovali su direktorica Doma mr Anđela Lalatović sa još pet zaposlenih.

Koristimo priliku da svim starijim licima u Crnoj Gori i širom svijeta čestitamo njihov dan, a da ih prije svega, posluži dobro zdravlje, potom da budu voljeni i okruženi voljenima.

Savjeti za zdravije i srećnije starenje:

  • Zdravo se hranite. Pravilna ishrana u kombinaciji sa fizičkom aktivnošću, pomaže da ostanete zdravi. Najčešće bolesti starijeg doba poput kardiovaskularnih bolesti, gojaznosti, dijabetesa tipa 2 i osteoporoze mogu se spriječiti ili kontrolisati promjenama u ishrani i vježbanjem. Veoma je važno održavanje zdrave težine, jer višak kilograma povećava rizik od srčanih oboljenja, visokog krvnog pritiska i dijabetesa.
  • Spriječite padove i povrede!
  • Vodite računa o imunitetu i obavljajte redovne zdravstvene preglede.
  • Upravljajte stresom. Vježbajte tehniku dubokog disanja i opuštanja. Praktikujte pozitivno razmišljanje.
  • Njegujte harmonične odnose sa porodicom i prijateljima.
  • Obezbijedite sebi kvalitetan san u trajanju od 7 do 8 sati, kako bi se vaše tijelo odmorilo i revitalizovalo.

Uvažavanje i razumijevanje starijih osoba temelj je svakog razvijenog društva, zato im pokažimo koliko nam znače i brinimo o njima.

                                                                         Tekst: Jelena Kovačević, psihološkinja u JU Dom starih "Nikšić"

                                                                                    Ivana Vučković, socijalna radnica u JU Dom starih "Nikšić"

Registarski podaci

Žiro-račun: 535-20006-07

PIB: 03326314

 

Nikšić

Adresa

Ul. Trebješka b.b

81400, Nikšić

Crna Gora

Posjetioci

Montenegro 75.3% Montenegro
United States 14.4% United States
Serbia 2.7% Serbia
France 1.6% France
Germany 1.5% Germany

Ukupno:

31

Zemalja
013357
Danas: 31
Juče: 54
Ove nedelje: 198
Ovog mjeseca: 85