slajd2.png
JU DOM STARIH "NIKŠIĆ"
slide9-01.jpg
JU Dom starih „Nikšić“

Naša misija je da pružimo kvalitetnu uslugu na zadovoljstvo svojih korisnika i da stvorimo ambijent u kome će se oni osjećati kao kod kuće. Nastojaćemo da stvorimo toplinu i ljubav poput porodične, kako bi svaki trenutak koji naši korisnici provedu u Domu za njih predstavljao uživanje.
slide1.jpeg
JU Dom starih „Nikšić“

Naša vizija je da utičemo na stvaranje pozitivnih promjena u društvu kada je riječ o starosti i starenju. Kao što kaže naš akademik Dušan Kosović, "nema razloga da se na starost gleda kao na apsolutni diskontinuitet sa mladošću".
slajd3.png
Mi smo tu za Vas!
previous arrow
next arrow

Dobrodošli

Nema knjige a da u njoj ne može ništa dobro da se nađe. – Servantes

Čitanjem proširujemo svoje horizonte, vježbamo svoju maštu, učimo, ali ujedno čuvamo ono što čini da i kad odrastemo sačuvamo djelić detinjstva u sebi.

Dana 26.04.2023.godine direktorica JU Dom starih „Nikšić“ mr Anđela Lalatović i direktorica JU Narodna biblioteka „Njegoš“ Nikšić Bojana Obradović potpisale su Memorandum o saradnji, u cilju zajedničkog djelovanja i unapređenja položaja odraslih lica sa invaliditetom i starih lica. Potpisivanje Memoranduma je početak saradnje koja ima za cilj adekvatnu brigu o starijima kao i podsticanje bliske saradnje na aktivnostima koje JU Dom starih ,,Nikšić“ i JU Narodna biblioteka „Njegoš“ mogu realizovati u okviru svojih djelatnosti u cilju podrške korisnicima Doma. Korisnici Doma imaju mogućnosti besplatnog učlanjenja u Biblioteku „Njegoš“, pozajmljivanja i korišćenja cjelokupnog knjižnog fonda koji se nalazi u Odjeljenju za odrasle Narodne biblioteke „Njegoš“ i koji će bibliotekari dostavljati Domu na osnovu interesovanja i čitalačkih želja korisnika. Obezbjeđivanjem jednakih uslova za kulturno i naučno uzdizanje i informisanje JU Narodna biblioteka „Njegoš“ Nikšić i JU Dom starih „Nikšić" promovišu prave vrijednosti koje se zasnivaju na principu brige o najranjivijoj kategoriji društva.

Djeca iz vrtića "Lastavica" su posjetila naše korisnike. Dan je protekao u izuzetno lijepom raspoloženju i druženju naših korisnika sa djecom i korisnicima usluga Dnevnog boravka za starije. Igrali su brojne društvene igre u prostoriji za radno-okupacionu terapiju. Djeci koja su dolazila u posjetu dugujemo veliku zahvalnost i sa nestrpljenjem očekujemo sledeći susret.

Volonteri Crvenog Krsta u Nikšiću su donijeli kolače, sokove i jaja za korisnike. Priliku su iskoristili za druženje sa našim korisnicima. Na ovaj način se želi unaprijediti aktivno starenje, kao i međugeneracijska solidarnost, kroz organizovanje aktivnosti u kojima stariji imaju aktivniju ulogu i aktivnosti koje uključuju učešće ne samo starijih nego i mlađih generacija.

U okviru radno-okupacione terapije, naši korisnici su u pratnji radno-okupacionog terapeuta i radno-okupacionih saradnika iskazali svoju kreativnost i učestvovali u farbanju jaja koja su nakon toga podijeljena ostalim korisnicima.

JU Dom starih "Nikšić" je 10. aprila organizovala za svoje korisnike posjetu manastiru Ostrog.

Cilj ovog izleta je bio jačanje međugeneracijske saradnje i podrške našim korisnicima, kao i unapređenje društvenog uključivanja i njihove socijalizacije.

Zaposleni u Domu starih "Nikšić" su brinuli o svakom korisniku i potrudili se da ovaj dan bude poseban za njih, tako da su ostvarene pozitivne reakcije od strane korisnika. Atmosfera dobrog raspoloženja i druženja obilježila je ovaj izlet. I u budućnosti se planiraju slične aktivnosti, sve sa ciljem povećanja zadovoljstva korisnika, kao i izgradnje međusobnog povjerenja.

Na osnovu želje za uspostavljanjem poslovne saradnje, kao i olakšavanja prenosa sredstava i unapređenja kvaliteta života korisnika usluge smještaja, odnosno odraslih lica sa invaliditetom i starih lica u JU Dom starih Nikšić dana 30.03.2023. godine potpisan je Memorandum o saradnji sa Fondom PIO.

Poslovna saradnja po ovom Memorandumu zasniva se na principima, potreba i interesa, odnosno olakšavanja zadovoljavanja potreba naših korisnika.

Fond PIO će takođe omogućiti penzionerima, koji su korisnici JU Dom starih “Nikšić”, da koriste usluge odmora i rekreacije pod istim uslovima i cijenama koji su predviđene za sve korisnike prava na penziju. Nastojaće da pruže punu podršku svim aktivnostima Doma starih, i da svi novi servisi podrške i usluge koji će se obezbjediti za penzionere u Crnoj Gori, budu dostupni i penzionerima, korisnicima usluga Doma starih “Nikšić”.

Naši ciljevi su najbolji interes i zaštita prava naših korisnika!

Psihološkinja Jelena Kovačević je realizovala psihološku radionicu koja je uključivala vježbe za dobro pamćenje i koncentraciju. Redovno vježbanje nam pomaže da ostanemo u dobroj formi i da odložimo vrijeme pojave promjena, koje imaju veze s godinama. Ovo se odnosi na sve organe u našem organizmu, uključujući i mozak.

Raznobojni tekst

Prva vježba: Pred vama je spisak riječi koje su napisane raznim bojama. Krenite redom od prve riječi da izgovarate naglas boju kojom je napisan tekst. Dođite do kraja, a onda u obrnutom smjeru ponovite to isto. U početku će vam biti teško, jer su za boju i tekst odgovorne različite hemisfere mozga.

Korist: Odlična prevencija Alchajmerove bolesti, pomaže da se uspostave nove veze između hemisfera, trenira koncentraciju i preusmjerava pažnju.

Šulteova tabela

Skoncentrišite se na cifru 19 u centru kvadrata. Vaš zadatak je da nađete cifru 1, a potom i sve ostale po rastućem redosledu, tako što ćete fiksirati pogledom svaku pronađenu cifru. Kasnije možete da radite ovu vježbu tako što ćete sami da nacrtate tabelu s haotičnim rasporedom cifara u poljima ili da je nađete na internetu.

Korist: Povećava brzinu primanja i obrade informacija, a takođe razvija i periferni vid.

Znakovi prstima

Postavite prste desne ruke tako da pokazuju znak "mir", a prstima lijeve pokažite "ok". Potom naizmjenično smjenjujte polažaj prstiju, tako što će desna ruka pokazivati "ok", a lijeva "mir". Ponovite nekoliko puta, a sada uradite ovu vježbu istovremeno i lijevom i desnom rukom.

Korist: Trenira pažnju i pomaže da brzo pređemo s jednog zadatka na drugi.

Sinhrono pisanje

Uzmite dva lista papira i u svaku ruku po olovku. Počnite istovremeno objema rukama da crtate geometrijske figure. Takođe možete pisati i slova ili riječi s istom količinom simbola.

Korist: Sinhrono pisanje uči mozak da istovremeno rešava nekoliko zadataka, tako što aktivira rad obje hemisfere.

Neurobilog Lorens Kac je razradio sistem vježbi za mozak, u cilju očuvanja njegovih funkcija do duboke starosti. Evo nekoliko savjeta iz njegovih knjiga:

  • Trenirajte nedominantnu ruku, vršeći njome uobičajene radnje, kao što je npr. pranje zuba ili češljanje.
  • Tuširajte se i obavljajte druge redovne aktivnosti zatvorenih očiju.
  • Mijenjajte putanju kojom idete na posao, u prodavnicu, ili do drugih uobičajenih mjesta.
  • Gledajte video bez zvuka, pokušavajući da preko gestikulacije i pokreta razumijete o čemu se radi.

"Učini neko dobro dijelo, bez očekivanja i nagrade, siguran u znanju da jednog dana neko može da uradi to isto za tebe."

Princeza Dajana

Registarski podaci

Žiro-račun: 535-20006-07

PIB: 03326314

 

Nikšić

Adresa

Ul. Trebješka b.b

81400, Nikšić

Crna Gora

Posjetioci

Montenegro 80.3% Montenegro
United States 7.0% United States
Serbia 3.8% Serbia
China 1.3% China
Bosnia and Herzegovina 1.3% Bosnia and Herzegovina

Ukupno:

53

Zemalja
026084
Danas: 7
Juče: 27
Ove nedelje: 215
Ovog mjeseca: 70